.
 
 

Témakörök:

Mi szükséges a multimédiához

MPC előírások

Alkategóriák

Video vágások

Mi is az a multimédia?

Az idő előre haladtával a multimédia kifejezést egyre több vonatkozásban kezdték használni a PC-k világában. Manapság már nagy népszerűségnek örvendenek a különböző multimédiás eszközök, kezdve a hangkártyától egészen a multimédiás billentyűzetig, sőt már lehetett hallani multimédiás egérről is! A multimédia fogalma - némileg leegyszerűsítve - képek, video- és hangfájlok számítógépen elérhető együttesét jelenti, melyek nemcsak típusukban, de szerkezetében is eltérnek a hagyományos szöveget tartalmazó adatbázisoktól. Ma már senki sem vonja kétségbe a multimédia jelentőségét, mint a teljesebb körű információszerzés hatékony eszközét. Ennek egyik jeleként egyre növekvő mértékben terjed a különböző multimédia alkalmazások, multimédia enciklopédiák felhasználóinak köre. Jelentőségét tekintve ezzel egyenértékű a hálózati infrastruktúra kiterjedésével mind szélesebb körben publicitást nyerő Internet hálózat, melynek web szerverei a hagyományos szöveges információ mellett, illetve azokkal integráltan képi és hangos információhoz való hozzáférést biztosítanak
A lexikális tudást olyan esetekben tudja fejleszteni a multimédia, amikor elméleti dolgok jobb megértését, szemléltetését teszi lehetővé a szemléltetés. Például egy zeneszerző szerzeményéről nem csak olvashatunk, hanem meg is hallgathatjuk, vagy egy történelmi eseményt megnézhetünk videofilmen.
Nehéz egy igazán divatos fogalom jelentését meghatározni; oly sokan és egymástól oly eltérő értelemben használják. Sajnos, a leegyszerűsített, sokszor pontatlan megfogalmazások is átmennek a köztudatba. Ha a multimédia fogalmát szeretnénk megmagyarázni, érdemes először utánanézni a latin szavak eredeti jelentésének. A multi- előtag a szóösszetételekben: sok, a médium (melynek többes száma a média) pedig 'valami között', a közbülső helyen található jelentéssel bír. Ma leginkább közvetítő elem vagy információközvetítő közeg értelemben használatos.
Sok felületes megfogalmazást olvashattunk már, amelyben úgy definiálták a multimédiát, hogy "képek, hangok, szövegek együttese". Ezzel az erővel azonban a tévéadás is ide tartozna, hiszen ott mindhárom összetevő előfordul. Ugyanakkor létezett már olyan CD-ROM is, amelyet multimédia CD-ként reklámoztak, és a szöveg mellett csak állóképek voltak rajta, de "nem szólalt meg". Akkor most ez multimédia, vagy sem?
Az egyik legfontosabb, ami hiányzik a fenti megfogalmazásból: a multimédiához feltétlenül szükséges a számítógép - mégpedig nemcsak azért, mert e nélkül le sem lehet játszani, hanem azért is, mert a számítógép biztosítja az interaktivitást, amely nélkül semmilyen kép- és hanganyag nem multimédia. Az interaktivitás lényegét a legegyszerűbben talán úgy érzékeltethetnénk, hogy a multimédia műben a továbblépés irányát az olvasó választja meg: a program fejlesztői által előre kiépített kapcsolatok mentén az olvasó szabadon barangolhat, a lekérdezés menetét gyakorlatilag ő irányítja. A felhasználó számára a multimédia az információt mozgóképek, szöveg és hang formájában, interaktív kezelőfelületek segítségével jeleníti meg.
Tehát a multimédiához kell egy számítógép és interaktív felületek, amelyeken a felhasználó a géppel kommunikálni tud. Ez a feltételek eszköz-oldala, de természetesen van egy tartalmi oldal is: azok a számítógéppel olvasható állományok, amelyekből a multimédia alkalmazás felépül. 
Induljunk ki újra a szó etimológiai jelentéséből: sok - de minimum kettő - médium együttese kell a multimédiához. Egy CD-ROM-ra rögzített videofilm azonban - hiába van rajta két médium: mozgókép és hang, és hiába van számítógépes hordozón - nem multimédia. Több okból sem az, melyek közül az egyik: a multimédia alkalmazásban legalább két, egymástól független médiumnak: mégpedig egy időfüggőnek és egy idő függetlennek kell lennie. 
Minden médiumnak van egy tér- és egy időbeli dimenziója. A papír vagy a képernyő síkban helyezkedik el, tehát két dimenziót foglal el a térben, de például a holográfia háromdimenziós. Ehhez a térbeli helyzethez járul még az időhöz való viszony, amelynek a kommunikációs műfajokban - köztük a multimédiában - kitüntetett szerepe van. Az idővel kapcsolatosan két alapvető dimenzió létezik:

- időfüggő vagy 
- időfüggetlen. 

Az időtől függő - tehát az időben végbemenő, vagyis folyamatos - médiumok sajátsága, hogy az idő múlásával változnak. Percről percre más és más képsort látunk egy mozgófilmen, illetve újabb és újabb hangsort hallunk egy hangfelvételen; ezek a médiumok tehát időfüggők. Egy ábra vagy egy szöveg viszont nem változik attól, hogy néhány másodperccel vagy akár több száz évvel később nézzük is meg; vagyis a szöveg és az állókép időfüggetlen.
További fontos követelmény az interaktív multimédiával szemben, hogy az egyes elemek bizonyos jelentésbeli összefüggéseik mentén össze legyenek kapcsolva, hogy e relációk mentén tudjon a felhasználó a műben navigálni. Ezt a nemlineáris összefüggésrendszert nevezzük hipertextnek, illetve bizonyos esetekben hipermédiának. 

Mi minden szükséges a multimédiához:

- számítógép, 
- interaktív kezelőfelületek, 
- két, egymástól független médium, amely közül az egyik időfüggetlen (pl. szöveg vagy ábra), a másik folyamatos (pl. mozgókép vagy hang), 
- a fogalmak közötti nemlineáris kapcsolatok (hipertext) rendszere. 

Mindezek figyelembevételével könnyen belátható, hogy a multimédia elsősorban minőségi, mintsem mennyiségi tényező. A multimédia egyetlen számítógépen (például egy multimédia CD-ROM-on) is megvalósítható, de a multimédia alkalmazások egyre gyakrabban hálózatba kapcsolt gépeken futnak.
A multimédia felhasználási területe bármilyen alkalmazás lehet. A multimédiás hangi és mozgóképi információk felhasználhatóak az oktatásban, reklámokban, lexikális információszerzésben. Az Internet térhódításával napjainkban egyre nagyobb jelentőséget kap a multimédia az Interneten található Web oldalakon, portálokon. Az oktatásnál is nagy segítséget adhat a multimédia alkalmazása. Különösen nagy szerepe lehet a számítógéppel támogatott oktatásnak a nyelvtanulásban, hiszen a szavak kiejtését segítheti, ha a gép kimondja az adott szót. Adott esetben lehetőség van mikrofonba mondott kiejtésünket analizáltatni a géppel. Szerepet kaphat zeneelmélet oktatásban is, ha például a gép hangközöket játszik le. 
A multimédiát már a korai számítógépeknél is alkalmazták, pl: Macintosh számítógépek. A személyi számítógépek világában a Microsoft Windows 3.1 elterjedése gyorsította fel a multimédiával kapcsolatos eredmények széles körű elterjedését. A gyártó cégek termékei mind különböznek egymástól. A korai időszakban semmiféle megállapodás nem létezett és ez lassította az iparág fejlődését. 

MPC előírások

Az első MPC előírást 1990-ben bocsátották ki MPC 1 néven. Ennek minimális hardver előírása a következő:
386 SX, 2Mb RAM, 30 Mb merevlemez, 150 Kb CD-ROM 1000 ms elérési idő, CD audio, 8 bites hangkártya 11-22 kHz frekvencia.
Azok a termékek, amelyek teljesítik a minimális előírásokat, jogosultak az MPC logo használatára. Ez mintegy biztosíték arra, hogy a rendszer kompatíbilis és működőképes.
Az elmúlt évek hihetetlen fejlődése révén 1993-ban kibocsátották az MPC 2-t, melynek specifikációja:
486SX, 25 MHz, 4 Mb RAM, 160 Mb merevlemez, 300 Kb CD-ROM, 400 ms elérési idő, CD-Audio, CD-XA, multi üzem, 8 v. 16 bites hangkártya 11-22-44.1 kHz frekvencia. 
A legújabb igényeket egy multimédiás számítógéppel szemben az MPC 3 specifikációban írták le:
Processzor: 75 MHz-es Pentium vagy 100 MHz-es Pentium 256 kbájt gyorsítótárral 
Memória: min. 8 Mbájt 
Merevlemez: min. 540 Mbájt, ebből 500 Mbájt szabad 
CD ROM meghajtó: min. 4 × sebesség 
Hangrendszer: mintavételi frekvencia 8, 11,025, 16, 22,05, 44,1 kHz, kvantálási hossz 8, 16 bit, sztereó. OPL3 szintetizátor. Audio CD lejátszási lehetőség. 2 db hangszóró. 
Grafikus kártya: PCI interfész, legalább 15 bites színkód 
Videó támogatás: közvetlen hozzáférés a képkocka pufferhez. MPEG1 fájlok lejátszása. 
Soros port: 28 kbit/sec átvitel, MIDI port 
Az IBM kompatíbilis személyi számítógépek nyílt rendszerek, ami azt jelenti, hogy különböző egységekkel tovább bővíthetők. A különböző hardver elemeket csak egymáshoz kell csatlakoztatni.

Ma már a legtöbb számítógép multimédiás lehetőségeket rejt magában. A hang effekteket és a vizuális hatásokat mind a multimédiának köszönhetjük. Le szeretnéd játszani kedvenc videódat, vagy meg szeretnél nézni egy Dolby Sorround-os DVD-t? Ma már ezeket könnyen megteheted számítógéped segítségével.

Alkategóriák lehetnek: 

Audio
Különböző hangállományok lejátszására, szerkesztésére szolgáló programok. Léteznek olyanok, melyek csupán a mikrofonból felvett szöveget képesek rögzíteni, némelyek pedig teljes hangstúdióként működnek. 

Video
Video-lejátszók, -tömörítők, -szerkesztők. Az MPEG fájl megvágása után, letömöríthetjük házi videónkat DivX formátumba, hogy kevesebbet foglaljon. 

Grafika
A komoly képszerkesztő programok mellett az egyszerű felhasználó is megtalálja itt gyors képnézegető szoftverét. 

Betűtípusok
A precízen megszerkesztett betűtípusokon kívül néhány mókás fontot is találhatunk ebben a kategóriában, és persze font-szerkesztőből is van néhány. 

CD-írás
Rengeteg segédeszköz a CD-íráshoz, CD-újraíráshoz. Ezekkel a programokkal készíthetünk zene, adat vagy akár vegyes CD-t is, sőt egy CD-re akár többször is írhatunk. 

DVD
Minden, ami a digitális videolemezekkel kapcsolatos. Az egyszerű lejátszóktól kezdve a profi DVD-rögzítő (rippelő) programokig mindenféle segédeszköz.

Elektronikus Könyvek
A kategóriából elektronikus könyveket tölthet le.

Skinek
A testre szabható programok egyik nagy lehetősége, hogy skin-elhetőek. A nekünk legjobban tetsző skin-t húzhatjuk a programra, hogy annak kinézete még jobb legyen. 

Video vágások

Video vágás címszó alatt nagyon nagy mennyiségű információt érthetünk. Tanulmányaink során leginkább a videók szoftveres utómunkálatait értjük. Mivel a témakör meglehetősen specifikus, mind szoftver mind hardware oldalról, ezért a tárgyban való elmélyülés helyett inkább bemutatok egy professzionális összetételű konfigurációt amely tökéletes a végzendő munkálatokhoz.

A Pinancle Systems termékét a Pro-ONE-t választottam, amely fejlett a  DV-alapú szerkesztéshez. Az eszköz lehetőséget nyújt 3D grafikák, három különböző digitális video effekt keverésének generálására valós időben. Növeli a hatékonyságot, mivel lecsökkenti a renderelés időigényes folyamatát és lehetőséget ad a videó-grafikusoknak, hogy azonnal ellenőrizzük a digitális effektek kombinációit és a 3D grafikák eredményét. A Pinnacle Pro-ONE egy PC alapú non-lineáris video szerkesztési megoldás, mely DV minőséget nyújt és valós idejű video/audio feldolgozást. A Pinnacle Pro-ONE biztosítja a hagyományos munkafolyamatot non-lineáris video szerkesztésre, kiemelve az ipari standard szerkesztési alkalmazását, az Adobe Premier-t. Az analóg és digitális be- /kimenetek mellett, a Pinnacle Pro-ONE támogatja a DVD, CD és Web-steaming formátumokat. A Pinnacle Pro-ONE központi eleme egy engine, mely a komplex szerkesztést és effekteket valós időben dolgozza fel. 

Fő jellemzők:

Több csatornás valós idejű szerkesztés
Két videó + egy felirat / grafika csatorna
Animált 3D objektum és effekt
10 filter, átmenet és effekt valós időben történő kombinálása
2 videó csatorna különböző sebességű lejátszással 
2 videó csatorna kulcspontokkal meghatározható mozgással 
2 videó csatorna képkorrekcióval 
2 videó csatorna átméretezéshez (kicsinyítés/nagyítás) / pásztázáshoz / forgatáshoz 
1 csatorna mozgó felirathoz vagy grafikához 
1 csatorna felirat/grafikai átméretezéshez / pásztázás / forgatás 
Hardveresen gyorsított képstabilizálás 

Technikai jellemzők:

A Pinnacle Pro-ONE egy PCI buszos kártya, mely tartalmazza, a video- és audioanyag előállításához szükséges összes tartozékot. 
A videoegységhez való csatlakoztatáshoz egy Breakout box és három DV/1394 csatoló, mely a doboz tartozéka. 
A Pinnacle Pro-ONE Windows 98SE és Millenium alatt működik.
Fejlesztés alatt a Windows 2000 és XP. 
A Pinnacle Pro-ONE jellemzője egy RAL/HAL-nal nevezett Pinnacle szoftver interfész. 
Minden egység jellemzője és funkciója elérhető az Adobe Premier és Pinnacle DVtools-ból. 

Technikai adatok:

Hardver: 32 bit PCI buszos kártya, teljes hosszúságú 
Video Data Rate. 2 sáv DV adat (25 Mbit/sec/stream) 
Frame Rate: 30/25 frame, 60/50 field per sec 
Digitalizálás és visszajátszás: valós időben 
Video bemenet: 1xkompozit video (CVBS), RCA iack, PAL filter 1xS-video (Y/C) mini DIN 2xIEEE 1394 6 pines csatlakozó, külső 1xIEEE 1394 6 pines csatlakozó, belső 
Video kimenet: 1xkompozit video (CVBS), RCA iack 1xS-video (Y/C) mini DIN 2xIEEE 1394 6 pines csatlakozó, külső 1xIEEE 1394 6 pines csatlakozó, belső
Video standard: PAL, NTSC, 4:3, 16:9 
Video rendszer: DV, DVCAM, Digital8, S-VHS, Hi8, VHS, Video8 
Valós idejű effektek: több csatorna keverése 2D és 3D képek manipulálásához. Skála, rotáció, hajlítás, térkép, transzformáció, fény, színezés. Valós idejű több csatornás audio mixer. 
Video megjelenítés: chip a valós idős megjelenítéshez a monitor képernyőjén
Audio be-/kimenet: Input: sztereo, 2XRCA dugó Output: sztereo, 2XRCA dugó
Audio bemenet / visszajátszás 0db, állítható, választható 
Audio felvevő és lejátszó Valós időben egyenesen a merevlemezről/re teljes DC/DAT sztereo audio minőséggel
Rendszerforrások: megszakítások: 
Habár a Pinnacle Pro-ONE 4 különálló PCI egységet tartalmaz, csak egy IRQ-t rendel a PCI busznak. Ez az IRQ megosztható más PCI kártyával, ami nem ajánlott. 

Kompatibilitási útmutató 

Valós idejű video szerkesztés egyike a legszükségesebb feladatoknak melyet egy PC nyújthat. A Premierből való visszajátszás alatt két videosávot, feliratot és grafikát tud, mialatt a CPU és a Pinnacle Pro-ONE hardvere együtt dolgozik valós idejű 3D effekt előállításához. Egyidejűleg, számtalan audio sávot lehet átszűrni, keverni valós időben. Ezen operációk ideje alatt, a Pinnacle Pro-ONE több mint 50Mbyte-nyi adatot tud átvinni másodpercenként. 
Minimális rendszerkövetelmény
Pentium III 700 vagy gyorsabb
ˇ 1 x 32-bit PCI 2.1 slot
ˇ 128MB RAM
ˇ 500MB merevlemez kapacitás az installáláshoz
ˇ 9Gb A/V video hard disk (30GB tbd)
ˇ magas szintű kijelző adapter DirectDraw driverekkel 
ˇ DC-ROM az installálához 
ˇ PCI hangkártya 
ˇ Külső video monitor és TV készülék 
ˇ Video egység, DV kamkorder 
ˇ Windows 98SE, ME 


A Pro-ONE tartalmazza:

Hardver: 
- 32 bites PCI buszos kártya 
- Audio/Video Braekout box 
- DV/IEEE1394 kábel 

Szoftver:
- Adobe Premiere 6.0 professzionális non-lineáris video szerkesztés
- Title Deko RT 
- stúdió minőségű karaktergenerálás 
- Hollywood FX RT 
- 3D effektusok és DVE készítés
- Alpha Magic - művészi hatású valós idejű átmenetek 
- Impression DVD SE - professzionális DVD és CD szerkesztés
- Photoshop LE - képszerkesztés / dinamikus menükészítés 
- SmartSound Quick Tracker - háttérzene készítés
- Media Cleaner EZ - Web exportálás 
- DV Tools - automata snittdetektálás és DV eszközvezérlés

 
 
.