[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776
Email: intezetaut.uni-miskolc.hu

-- --

Tantárgy

Komplex tervezés

Kód: GEVAU514B
Felelõs: Forgács, Zsófia
Képzés(ek): BV12-BVA

A hallgatók lehetőség szerint, a szakismereti blokknak megfelelő témát választanak, melyben elmélyülnek. A témát adhatja a szakirányt koordináló tanszék vagy a vállalat (intézmény) ahol a hallgató a nyári gyakorlatát fogja tölteni. A félév során a hallgatók egy átlagos bonyolultságú feladatot oldanak meg. Megvizsgálják az adott tématerületben rejlő lehetőségeket a fellelhető szakirodalmi források hozzáférhetősége és a megvalósíthatóság szempontjából. Irodalomkutatást végeznek, javaslatokat tesznek a probléma megoldására és lehetőség szerint előzetes kísérleteket, méréseket végeznek. A hallgatók munkáját a tervezésvezető és a konzulens irányítja. A végzett munka eredményeit a hallgatók írásos anyagban foglalják össze. A tervezésvezető a konzulenssel egyeztetve értékeli a hallgató által végzett munkát és dönt arról, hogy a téma továbbvihető-e szakdolgozatnak.

Tematika

Dokumentumok


Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet