[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776 Fax: 46-431-822
Email: gkautuni-miskolc.hu

-- --

Tantárgy

Intelligens és elosztott irányítások

Kód: GEVAU822L
Felelõs:
Képzés(ek):

Az intelligens irányítás fogalomköre. Mesterséges intelligencia módszerek használata az irányítási rendszerekben, általános áttekintés és a módszerek csoportosítása az előfordulási helyek, a felhasználási gyakoriság és a megvalósíthatóság szempontjából. A fuzzy logika alapjai. A Mamdani ill. Sugeno modellek részletes ismertetése. A fuzzyfikáció, következtető logika, deffuzzyfikáció megvalósításának elmélete illetve gyakorlata példákon keresztül. Fuzzy szabályozók tervezésének módszertana és lépései. PI, PID algoritmusok megvalósításának bemutatása. Adaptív fuzzy szabályozók elmélete, felépítésük és működésük. A stabilitás illetve a konvergencia vizsgálatának módszerei. Hierarchikus fuzzy szabályozók felépítése, supervisory irányítás. Fuzzy szabályozók hardver megvalósításai: analóg ill. digitális implementációk felépítése és működésük bemutatása. Fuzzy processzorok felépítése és alkalmazásuk, illetve alkalmazhatóságuk bemutatása. Adaptív szabályozók megvalósítása neurális hálózatokkal. Model-bázisú szabályozás megvalósításának elméleti illetve gyakorlati kérdései. Neurális hálók tanítási módszereinek bemutatása. Hybrid AI módszerek használata az irányításban. Fuzzy szabályozó realizálásának bemutatása neurális hálózattal. Neuro-fuzzy szabályozók létrehozásának elméleti és gyakorlati vonatkozásai. Fuzzy -neuro jellegű döntések. A szakértői rendszerek alapfogalmai, szakértői rendszerek használatának lehetőségei az intelligens irányítások megvalósításánál. A szakértői rendszerek megvalósításánál használható keretrendszerek és programozási nyelvek legfontosabb tulajdonságainak ismertetése. Esettanulmányok a fuzzy jellegű irányítások témaköréből. Esettanulmányok a neuro-adaptív irányítások témaköréből. Esettanulmányok a neuro-fuzzy irányítások témaköréből.  

Tematika

Dokumentumok


Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet