[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776
Email: intezetaut.uni-miskolc.hu

-- --

Tantárgy

Folyamatidentifikáció és modellezés

Kód: GEVAU211M
Felelõs: Dr. Dalmi, István
Képzés(ek): (MI)-(KT)

Az identifikációs módszerek osztályozásának, vizsgáló jeleknek, a folyamat-identifikáció különböző eseteinek (lineáris rendszer mérhető ki- és bemeneti jelekkel, on-line identifikáció, többváltozós rendszerek identifikációja) matematikai tárgyalása. A folyamat-identifikáció felhasználási lehetőségeinek bemutatása: a dinamikus rendszerek viselkedésének jobb megismerése, az elméleti modellek felülvizsgálata. Paraméterbecslési módszerek: parametrikus modell-becslés (ARX-, AR- ARMAX- és Box-Jenkins- modellek), legkisebb-négyzetek módszere, korrelációanalízis és legkisebb-négyzetek módszere, Maximum-Likelihood és Bayes módszer, rekurzív módszerek. A különböző becslési módszerek összehasonlítása, modell-validálás és az a-priori ismeretek figyelembevétele. Rendszermodellezés és szimuláció: definíciók, folytonos és diszkrét rendszerek, nemlineáris rendszerek analízise és modellezése. Számítógépes szimuláció: jelek digitális reprezentálása, állapotteres digitális szimulációs-technika, diszkrét rendszerek és az átviteli függvények digitális szimulációja, digitális szimulációs nyelvek. Néhány gyakorlati példa paraméterbecslésre (MATLAB támogatással) és rendszer-modellezésre (SIMULINK támogatással): villamos fűtésű kemence egyszerű lineáris modellje, gáznyomás-szabályozó nemlineáris modellje, nemlineáris modell dinamikus paramétereinek vizualizálása. Modellre épülő technológiai irányítás bemutatása földalatti gáztározó üzemeltetése kapcsán.

Tematika
Ütemterv

Dokumentumok

Szécsényi, Tibor:
Ütemterv: Folyamatidentifikáció és modellezés (GEVAU211M)
2010 (ütemterv)
Tantárgyak: Folyamatidentifikáció és modellezés
2010/2011/1


Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet