[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776 Fax: 46-431-822
Email: gkautuni-miskolc.hu

-- --

Tantárgy

Digitális rendszerek GEDP

Kód: GEVAU209N
Felelõs:
Képzés(ek):

Bevezetés az önműködő irányítás tárgykörébe, vezérlés-szabályozás, hatásláncaik. A logikai tervezés alapjai, logikai változók, az egy-és kétváltozós logikai függvények. Többváltozós logikai függvények megadási módjai. A logikai függvények egyszerűsítése (minimalizálása) algebrai, grafikus és numerikus úton. A logikai függvények realizálása NAND/NAND, NOR/NOR és érintkezős hálózatokkal. Digitális áramkörök jellemzői, a TTL és a CMOS rendszerek, alapáramkörök. Kombinációs típusú hálózatok tervezése, kódolási alapfogalmak, alapkódok ismertetése, kombinációs típusú funkcionális egységek. Hazárdok, versenyhelyzetek, vizsgálatuk és kiküszöbölésük. Szekvenciális típusú hálózatok ismertetése, alap tároló elemek. Shift regiszterek, visszacsatolt regiszterek, aszinkron és szinkron számlálók.

Aszinkron sorrendi áramkörök leírásának struktúrális kérdései, hálózatok tervezése ütemdiagramos és állapottáblás módszerekkel. Félvezető alapú memóriák RAM, ROM, áramköri felépítésük és a memóriák bővítésének lehetőségei. A PV-k, PLC-k felépítése, programozásuk, utasításlistás és létradiagramos módszerekkel. Bevezetés a mikroprocesszor-technikába, a digitális számítógépek általános felépítése. A mikroszámítógépek funkciói, a mikroprocesszorok tipikus műveletei. Az INTEL 8085-ös 8 bites CPU hardver felépítése, regisztermodell, flag regiszter, ALU. Az INTEL 8085 CPU időzítő/vezérlő egysége, a megszakítás rendszere, címzési módjai. Utasításkészlete (adatmozgató, aritmetikai, logikai, vezérlésátadó, stack és I/O). Programozástechnika (szubrutinok, makrók, elágazások, ciklusok és megszakítások kezelése). Az INTEL 8086, ill. 8088 CPU és rendszerhardver felépítése (regisztermodell, flag regiszter, címzési módok, utasításkészlet, programozástechnika). Programozható logikai eszközök (PLA, FPLA, FPGA, PAL/GAL) felépítése, működésük, jellemzőik. Mikrovezérlők felépítése.

Tematika

Dokumentumok


Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet