[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776 Fax: 46-431-822
Email: gkautuni-miskolc.hu

-- --

Tantárgy

Automatika gyakorlat (KOK)

Kód: GEVAU250G
Felelõs:
Képzés(ek):

Bevezetés az önműködő irányítás tárgykörébe, vezérlés-szabályozás, hatásláncaik. A logikai tervezés alapjai, logikai változók, az egy-és kétváltozós logikai függvények. Többváltozós logikai függvények megadási módjai. A logikai függvények egyszerűsítése (minimalizálása) algebrai és grafikus úton. A logikai függvények realizálása NAND/NAND, NOR/NOR és érintkezős hálózatokkal. Kombinációs típusú hálózatok tervezése, kódolási alapfogalmak, alapkódok ismertetése. Szekvenciális típusú hálózatok ismertetése, alap tároló elemek. Shift regiszterek, aszinkron szinkron számlálók. Programozható vezérlők PV-k, valamint PLC-k felépítése, programozása. Az egyszerű szabályozási kör felépítése, alaptagok (P, I, D, holtidős) ismertetése, a P, PI, PD, PID kompenzációk. Differenciál egyenletek, Laplace-transzformáció, átviteli, átmeneti és súlyfüggvények, Bode és NYQUIST diagramok. Egyszerű szabályozási körök vizsgálata, stabilitás fogalma, minőségi jellemzők, szabályozó behangolása.  

Tematika

Dokumentumok


Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet