[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776 Fax: 46-431-822
Email: gkautuni-miskolc.hu

-- --

Tantárgy

Szabályozás elmélet

Kód: GEVAU183B
Felelõs:
Képzés(ek): (BV)-(F)

A CACSD rendszerek felépítése és feladataik. Jellegzetes CACSD rendszerek bemutatása: a MATLAB program. A MATLAB program rendeltetése, felépítése és részei. Szabályozástechnikai programcsomagok. Az ember-gép kapcsolat a CACSD programoknál: mátrix elemek és mátrixok (átviteli függvények) különböző megadási formái. A számított eredmények megjelenítési lehetôségei: a grafikus posztprocesszor. Változók, kifejezések. Komplex számok és mátrixok. Függvények. Mátrix műveletek: összeadás (kivonás), szorzás (osztás) és hatványozás. Vektor műveletek. Mátrix függvények. Polinomok és a jelfeldolgozás alapjai. Mintavételezett szabályozási rendszerek. A lineáris, mintavételezett rendszerek matematikai tárgyalásának alapjai. A Z-transzformáció. Mintavételezett rendszerek átviteli függvényei. Az átviteli függvény pólusainak és zérusainak befolyása a stabilitásra. Mintavételezett rendszerek leírása diszkrét állapotváltozókkal és állapotterekkel. Kanonikus alakok. Irányíthatóság és megfigyelhetőség. A szabályozott folyamatok diszkrét matematikai modellje. Determinisztikus szabályozási rendszerek. Paraméter optimalizált szabályozások. Előírt dinamikájú pólusokkal meghatározott algoritmus tervezése. Véges beállási idejű tervezés alapjai. Állapot szabályozók és megfigyelők

Tematika

Dokumentumok


Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet