[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776
Email: intezetaut.uni-miskolc.hu

-- --

Tantárgy

Szakdolgozat készítés

Kód: GEVAU521B
Felelõs: Forgács, Zsófia
Képzés(ek): BV12-BVA

Ideális esetben a hallgatók a korábban komplex feladat témájául választott és szakmai gyakorlat ideje alatt tovább fejlesztett területen dolgoznak tovább. Ellenkező esetben a hallgatók új, de lehetőség szerint, a szakismereti blokknak megfelelő témát választanak, melyben elmélyülnek. A témát adhatja a szakirányt koordináló tanszék vagy a vállalat (intézmény) ahol a hallgató a nyári gyakorlatát töltötte. A félév során a hallgatók kidolgozzák a feladatkiírásban meghatározott pontok szerint az adott tématerületet. A tématerület bonyolultsága a mindenkori mérnöki gyakorlatban előforduló és megoldható nehézségű kell legyen. Megvizsgálják az adott tématerületben rejlő lehetőségeket, feldolgozzák a fellelhető szakirodalmi forrásokat, javaslatot tesznek a megoldásra és/vagy megoldják a problémát. A hallgatók munkáját a tervezésvezető és a konzulens irányítja. A végzett munka eredményeit a hallgatók írásos anyagban foglalják össze. A tervezésvezető a konzulenssel egyeztetve értékeli a hallgató által végzett munkát és dönt a szakdolgozat beadhatóságáról.

Tematika

Dokumentumok

Dr. Pintér, Judit Mária:
Diplomamunka, Szakdolgozat, Projekt munka, Komplex tervezés felépítésének tartalmi és formai követelményei
2016 (segédlet)
Tantárgyak: Diplomamunka I, Szakdolgozatkészítés...
PDF


Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet