[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776
Email: intezetaut.uni-miskolc.hu

-- --

Tantárgy

Komplex tervezés

Kód: GEVAU197-B
Felelõs: Dr. Pintér, Judit Mária
Képzés(ek): BJ-AU

A projektfeladat-nyári gyakorlat-szakdolgozat készítés hármas feladat szakmai egységének előkészítése. A járműipari műszaki probléma megoldás eszközei és módszerei. Bevezetés a szakirodalom kutatásba: a szakirodalom kutatás, mint a probléma megoldás egyik alapvető, kiindulási eszköze. Számítógépes szakirodalom kutatási módszerek ismertetése. A szakirodalom feldolgozásának legfontosabb szempontjai. Műszaki dokumentumok készítésének alapjai. A projektfeladat és a szakdolgozat készítés tartalmi és formai elemei. Egyénre szabott tervezési feladat kidolgozásának megkezdése konzulens irányítása mellett. Rendszeres (heti) konzultáció. A választott tervezési feladat során a hallgató bizonyítja, hogy képes az önálló tervezői tevékenységre azáltal, hogy a korábban megtanult ismeretanyagot egy konkrét tervezési feladat kapcsán alkalmazza. A konzulens abban segít, hogy a korábban már elsajátított ismeretanyagból az adott feladat esetében mit célszerű alkalmazni.

Tematika

Dokumentumok


Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet