[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776 Fax: 46-431-822
Email: gkautuni-miskolc.hu

-- --

Tantárgy

Digitális irányítás

Kód: GEVAU255N
Felelõs:
Képzés(ek):

A CACSD rendszerek felépítése és feladataik. Jellegzetes CACSD rendszerek bemutatása: a MATLAB program. A MATLAB program rendeltetése, felépítése és részei. Szabályozástechnikai programcsomagok. A MATLAB for WINDOWS program felépítése, funkciói. Az ember-gép kapcsolat a CACSD programoknál: mátrix elemek és mátrixok (átviteli függvények) különböző megadási formái. A számított eredmények megjelenítési lehetőségei: a grafikus posztprocesszor. Változók, kifejezések. Komplex számok és mátrixok. Függvények. A MATLAB program folytonos és diszkrét üzemmódja. Alaptagok súlyfüggvényei. Mátrix műveletek: összeadás (kivonás), szorzás (osztás) és hatványozás. Vektor műveletek. Alaptagok átmeneti függvényei. Vektor és mátrix átalakítások. Adatok analízise és feldolgozása. Mátrix függvények. Polinomok és a jelfeldolgozás alapjai. Alaptagok Nyquist-diagramjai. Konvencionális és a számítógép irányítású szabályozó rendszerek felépítése és működése. Mintavételezett szabályozási rendszerek. A lineáris, mintavételezett rendszerek matematikai tárgyalásának alapjai. A Z-transzformáció. Mintavételezett rendszerek átviteli függvényei. Az átviteli függvény pólusainak és zérusainak befolyása a stabilitásra. Mintavételezett rendszerek leírása diszkrét állapotváltozókkal és állapotterekkel. Kanonikus alakok. Irányíthatóság és megfigyelhetőség. A szabályozott folyamatok diszkrét matematikai modellje. Determinisztikus szabályozási rendszerek. Paraméter optimalizált szabályozások. A paraméter optimalizálható szabályozók algoritmusai. Optimalizálási célfüggvények. Paraméter optimalizált szabályozások előírt végrehajtójellel. Módosított deriválási algoritmusok. Gyakorlati beállítási elvek digitális szabályozókra. Előírt dinamikájú pólusokkal meghatározott algoritmus tervezése. Véges beállási idejű tervezés alapjai. Véges beállási idejű digitális szabályozók tervezése. Véges beállási idejű szabályozó előírt végrehajtójellel. Állapot szabályozók és megfigyelők. Az optimális szabályozás alapelvei. Állapot szabályozó állapot becsléssel. Holtidős szabályozott szakaszok irányítástechnikai problémái. A holtidő kompenzálásának alapelve. A Dahlin és a Smith-prediktoros algoritmus. Minimális szórású szabályozási algoritmusok fejlesztésének alapkérdései. Az on-line paraméter becslés módszerei. Paraméter adaptív szabályozások rekurzív paraméterbecslővel. Szabályozási struktúrák: kaszkád, arány és előrecsatolt szabályozások. Programozható digitális szabályozók.  

Tematika

Dokumentumok


Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet