[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776
Email: intezetaut.uni-miskolc.hu

-- --

Tematika

GEVAU503-B2 Digitális rendszerek I.

Előadás

 1. Analóg és digitális jelfeldolgozás; analóg és digitális jelek jellemzőinek összehasonlítása. Bevezetés a digitális technikába. Számrendszerek és kódrendszerek. Boole algebra. Bevezetés a hardver leíró nyelvekbe. Verilog HDL alapok.
 2. Logikai változók, egy- és kétváltozós logikai függvények. Logikai függvények ábrázolása: grafikus módszer, táblázatos módszer, teljes diszjunktív normál alak, teljes konjunktív normál alak, mintermes, maxtermes alak. Karnaugh-Veich táblák. Verilog HDL logikai kapuk megvalósítás
 3. Logikai függvények egyszerűsítése. A prímimplikáns fogalma. Megkülönböztetett mintermek és lényeges prímimplikánsok bemutatása. Kombinációs hálózatok: elemi kombinációs hálózatok, logikai kapuk működésének leírása logikai függvényekkel.
 4. Kombinációs hálózatok tervezése, megvalósítása. A közömbös (dont’care) értékek kezelése. Logikai függvények megvalósítása ÉS/VAGY, VAGY/ÉS, NAND/NAND, NOR/NOR alakban.
 5. Tranziens jelek a kombinációs hálózatokban. A jelkésleltetések okai és összetevői. Statikus, dinamikus és funkcionális hazárd jelenségek és kiküszöbölési módjaik. A legegyszerűbb kétszintű hazárd mentes felépítés tervezése.
 6. Zárthelyi Dolgozat I.
 7. Kódolás, dekódolás, hibafelfedő, hibajavító kódok. Hamming távolság, Hamming kód, egy-átmenetű kódok. Kódátalakító áramkörök.
 8. Funkcionális áramkörök tervezése MSI áramkörök felhasználásával. Digitális komparátorok, multiplexerek, demultiplexerek. Kombinációs hálózatok megvalósítása MUX ill. DEMUX áramkörökkel. A paritás fogalma, egyszerű és összetett paritás generálása.
 9. Aritmetikai áramkörök II: Komplemens aritmetika, teljes összeadó/kivonó, bináris szorzás és osztás algoritmusa.
 10. Digitális komparátorok, multiplexerek, demultiplexerek. Kombinációs hálózatok megvalósítása MUX ill. DEMUX áramkörökkel. A paritás fogalma, egyszerű és összetett paritás generálása
 11. Hardver leíró nyelv alapok. Verilog Hardver leíró nyelv I.
 12. Verilog Hardver leíró nyelv II.
 13. Zárthelyi Dolgozat II.
 14. ZH Pótlás

Gyakorlat

 1. Számok ábrázolása a 2-es, 8-as, 10-es, 16-os számrendszerben.
 2. Egy- és kétváltozós logikai függvények: kombinációs tábla, logikai szimbólumok, KV táblák.
 3. 3 ill. 4 változós logikai függvények megadása diszjunktív, konjunktív, mintermes, maxtermes alakban.
 4. 3, 4 ill. 5 változós logikai függvények egyszerűsítése grafikus módszerrel.
 5. Logikai függvények egyszerűsítése és megvalósítása logikai kapukkal ("húzalozás" gyakorlat).
 6. Hétszegmensű kijelző vezérlésének kidolgozása.
 7. Többkimenetű logikai hálózatok tervezése. Kódátalakító áramkörök tervezése
 8. Kombinációs hálózatok elemzése (EB132), tervezés, huzalozás
 9. Funkcionális áramkörök tervezése: Multiplexer, demultiplexer,
 10. Kombinációs feladatok megvalósítása Verilog hardver leíró nyelven I.
 11. Kombinációs feladatok megvalósítása Verilog hardver leíró nyelven II.
 12. Funkcionális áramkörök megvalósítása Verilog hardver leíró nyelven
 13. Pótlás
 14. Pótlás

Félévközi követelmények,aláírás feltétele

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Félév teljesítés feltétele

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet