[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776
Email: intezetaut.uni-miskolc.hu

-- --

Tematika

GEVAU503B Digitális rendszerek I.

Előadás

 1. Analóg és digitális jelfeldolgozás; analóg és digitális jelek jellemzőinek összehasonlítása. Bevezetés a digitális technikába. Számrendszerek és kódrendszerek. Boole algebra. Bevezetés a hardver leíró nyelvekbe. Verilog HDL alapok.
 2. Logikai változók, egy- és kétváltozós logikai függvények. Logikai függvények ábrázolása: grafikus módszer, táblázatos módszer, teljes diszjunktív normál alak, teljes konjunktív normál alak, mintermes, maxtermes alak. Karnaugh-Veich táblák. Verilog HDL logikai kapuk megvalósítás
 3. Logikai függvények egyszerűsítése. A prímimplikáns fogalma. Megkülönböztetett mintermek és lényeges prímimplikánsok bemutatása. Kombinációs hálózatok: elemi kombinációs hálózatok, logikai kapuk működésének leírása logikai függvényekkel.
 4. Kombinációs hálózatok tervezése, megvalósítása. A közömbös (dont’care) értékek kezelése. Logikai függvények megvalósítása ÉS/VAGY, VAGY/ÉS, NAND/NAND, NOR/NOR alakban.
 5. Tranziens jelek a kombinációs hálózatokban. A jelkésleltetések okai és összetevői. Statikus, dinamikus és funkcionális hazárd jelenségek és kiküszöbölési módjaik. A legegyszerűbb kétszintű hazárd mentes felépítés tervezése.
 6. Többszintű kombinációs hálózatok.
 7. Kódolás, dekódolás, hibafelfedő, hibajavító kódok. Hamming távolság, Hamming kód, egy-átmenetű kódok. Kódátalakító áramkörök.
 8. Sorrendi hálózatok. Működési elv (aszinkron, szinkron) és modell (Mealy és Moore). Állapot tábla és állapotgráf. Elemi sorrendi hálózatok (tárolók, flip-flopok) jellemzése állapot táblával és állapot gráffal. SR, D, JK és T, flip-flopok bemutatása és karakterisztikus egyenletek levezetése. Vezérlési tábla.
 9. Szinkron sorrendi hálózatok tervezése (állapotok meghatározása, összevont és kódolt állapot tábla, vezérlési tábla). A vezérlő kombinációs hálózat egyenleteinek felírása. Moore-modell tervezése. Szinkron sorrendi hálózatok állapotkódolási módszerei.
 10. ZH2, Véges állapotú állapotgépek és vezérlők. Moore alapú állapotgépek tervezése. Állapotkódolási módszerek.
 11. Hardver leíró nyelv alapok. Verilog Hardver leíró nyelv I.
 12. Verilog Hardver leíró nyelv II.
 13. ZH Pótlás
 14. ZH Pótlás

Gyakorlat

 1. Számok ábrázolása a 2-es, 8-as, 10-es, 16-os számrendszerben.
 2. Egy- és kétváltozós logikai függvények: kombinációs tábla, logikai szimbólumok, KV táblák.
 3. 3 ill. 4 változós logikai függvények megadása diszjunktív, konjunktív, mintermes, maxtermes alakban.
 4. 3, 4 ill. 5 változós logikai függvények egyszerűsítése grafikus módszerrel.
 5. Logikai függvények egyszerűsítése és megvalósítása logikai kapukkal ("húzalozás" gyakorlat).
 6. Hétszegmensű kijelző vezérlésének kidolgozása.
 7. Többkimenetű logikai hálózatok tervezése. Kódátalakító áramkörök tervezése
 8. Kombinációs hálózatok elemzése (EB132)
 9. Szinkron sorrendi hálózatok tervezése flip-floppokkal I.
 10. Szinkron sorrendi hálózatok tervezése flip-floppokkal II.
 11. Szinkron sorrendi hálózatok tervezése III.
 12. Állapotgépek tervezése.
 13. Pótlás
 14. Pótlás

Félévközi követelmények,aláírás feltétele

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Félév teljesítés feltétele

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet