[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776
Email: intezetaut.uni-miskolc.hu

-- --

Tematika

GEVAU503BL Digitális rendszerek I.

Előadás

  1. Analóg és digitális jelfeldolgozás; analóg és digitális jelek jellemzőinek összehasonlítása. Bevezetés a digitális technikába. Számrendszerek és kódrendszerek. Boole algebra. Bevezetés a hardver leíró nyelvekbe. Verilog HDL alapok.Logikai változók, egy- és kétváltozós logikai függvények. Logikai függvények ábrázolása: grafikus módszer, táblázatos módszer, teljes diszjunktív normál alak, teljes konjunktív normál alak, mintermes, maxtermes alak. Karnaugh-Veich táblák. Verilog HDL logikai kapuk megvalósítás. Logikai függvények egyszerűsítése. A prímimplikáns fogalma. Megkülönböztetett mintermek és lényeges prímimplikánsok bemutatása. Kombinációs hálózatok: elemi kombinációs hálózatok, logikai kapuk működésének leírása logikai függvényekkel.Kombinációs hálózatok tervezése, megvalósítása. A közömbös (dont’care) értékek kezelése. Logikai függvények megvalósítása ÉS/VAGY, VAGY/ÉS, NAND/NAND, NOR/NOR alakban.Tranziens jelek a kombinációs hálózatokban. A jelkésleltetések okai és összetevői. Statikus, dinamikus és funkcionális hazárd jelenségek és kiküszöbölési módjaik. A legegyszerűbb kétszintű hazárd mentes felépítés tervezése.
  2. Kódolás, dekódolás, hibafelfedő, hibajavító kódok. Hamming távolság, Hamming kód, egy-átmenetű kódok. Kódátalakító áramkörök.Funkcionális áramkörök tervezése MSI áramkörök felhasználásával. Digitális komparátorok, multiplexerek, demultiplexerek. Kombinációs hálózatok megvalósítása MUX ill. DEMUX áramkörökkel. A paritás fogalma, egyszerű és összetett paritás generálása. Aritmetikai áramkörök II: Komplemens aritmetika, teljes összeadó/kivonó, bináris szorzás és osztás algoritmusa. Digitális komparátorok, multiplexerek, demultiplexerek. Kombinációs hálózatok megvalósítása MUX ill. DEMUX áramkörökkel. A paritás fogalma, egyszerű és összetett paritás generálása

Gyakorlat

  1. Egy- és kétváltozós logikai függvények: kombinációs tábla, logikai szimbólumok, KV táblák. 3 ill. 4 változós logikai függvények megadása diszjunktív, konjunktív, mintermes, maxtermes alakban. 3, 4 ill. 5 változós logikai függvények egyszerűsítése grafikus módszerrel. Logikai függvények egyszerűsítése és megvalósítása logikai kapukkal; Többkimenetű logikai hálózatok tervezése. Kódátalakító áramkörök tervezése

Félévközi követelmények,aláírás feltétele

Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges; 4-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Félév teljesítés feltétele

Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges; 4-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet