Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Kép- és beszédfelismerés (GEVAU122ML) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
Hét tankör
1,37 2021-09-17
Bevezetés, képfeldolgozó eszközök és műveletek, emberi látás, színlátás, műveletek a képtartományban, Optikai illúziók., felbontás, képfeldolgozó módszerek, színelmélet, színrendszerek, grafikus fájlformátumok, a gépi látás alapfogalmai, sztereo- és 3D látás, geometriai transzformációk, Képtranszformációk, Pont-pont, Lokális és globális műveletek, Képfeldolgozási műveletek, A síkfrekvencia értelmezése.
2,39 2021-10-02
Kétdimenziós Fourier transzformáció, képjavítás a síkfrekvencia tartományban. Egy- és kétdimenziós diszkrét koszinusz transzformáció, háromdimenziós képszerkesztés alapjai, animációk, veszteséges és veszteségmentes képtömörítés, JPEG, képtömörítő eljárások, képmorfológia, alakzat felismerés, optikai karakterfelismerés, képmorfológiai műveletek, videóformátumok, mozgóképszerkesztés. Egyéni feladatok kiadása.
3,40 2021-10-08
Pixelgrafikus képszerkesztés, transzformációs eszközök, képkorrekciók, JPEG, képtömörítő eljárások, képmorfológia.
4,42 2021-10-22
Vektorgrafikus képszerkesztés, alakzat felismerés, optikai karakterfelismerés, képmorfológiai műveletek, videóformátumok, mozgóképszerkesztés, egyéni feladatok bemutatása.
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
előadó

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Kép- és beszédfelismerés (GEVAU122ML) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
Hét
1,1
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens

gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Kép- és beszédfelismerés (GEVAU122ML) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Aláírás feltétele: 2 db félévközi beadandó feladat megfeleő szintű elkészítése, bemutatása és jegyzőkönyv leadása. Mindkét feladat értékelés: megfelelt / nem megfelelt / nem teljesített minősítéssel történik. Az aláírás megszerzésének feltétele mindkét feladat esetén a megfelelt minősítés. Nem megfelelt minősítés esetén az aláírás pótolható (a nem megfelelttel minősített feladat pótlandó). Nem teljesített minősítés esetén a féléves kötelezettségnek nem tett eleget a hallgató (azaz egyik feladatot sem teljesítette), emiatt az aláírás nem pótolható, megtagadásra kerül.

Évvégi

Gyakorlati jegy 40% beadandó feladat, 60% gyakorlat belépő számonkérés 0-49% elégtelen, 50-64% elégséges, 65-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens

gyakorlatvezető