Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikáció (GEVAU142-B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG3BMR tankör
1,36 2022-09-06
Az ipari kommunikáció helye, jellemzői, kommunikációtechnikai alapfogalmak.
2,37 2022-09-13
Vonali kódolási eljárások.
3,38 2022-09-20
Hibafeltárási és korrekciós kódolás: CRC.
4,39 2022-09-27
Az átviteli közegek jellemzése: UTP, STP, koax, opto.
5,40 2022-10-04
Soros átviteli szabványok: RS-232, RS-422, RS-423, RS-485. A MODBUS protokoll ismertetése.
6,41 2022-10-11
Hálózati alapismeretek.
7,42 2022-10-18
A PROFIBUS DP rendszer ismertetése.
8,43 2022-10-25
Az ASI buszrendszer.
9,44 2022-11-01
Tanítási szünet
10,45 2022-11-08
A CAN busz és protokoll. A HART kommunikáció ismertetése.
11,46 2022-11-15
Ipari Ethernet. EtherCAT. Vezetékes ipari kommunikációs rendszerek diagnosztizálása.
12,47 2022-11-22
A vezeték nélküli ipari kommunikáció alapjai.
13,48 2022-11-29
Zárthelyi dolgozat.
14,49 2022-12-06
Pótzárthelyi dolgozat.
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
előadó

 

Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikáció (GEVAU142-B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG3BMR tankör
1,36 2022-09-06
Követelmények ismertetése. Balesetvédelmi oktatás.
2,37 2022-09-13
S7-200 PLC-k felépítése, konfigurálása.
3,38 2022-09-20
S7-300/400 PLC-k felépítése, konfigurálása, SIMATIC Manager.
4,39 2022-09-27
Önálló laborgyakorlat.
5,40 2022-10-04
Önálló laborgyakorlat.
6,41 2022-10-11
Önálló laborgyakorlat.
7,42 2022-10-18
Önálló laborgyakorlat.
8,43 2022-10-25
Önálló laborgyakorlat.
9,44 2022-11-01
Tanítási szünet
10,45 2022-11-08
Önálló laborgyakorlat.
11,46 2022-11-15
Önálló laborgyakorlat.
12,47 2022-11-22
Önálló laborgyakorlat.
13,48 2022-11-29
Önálló laborgyakorlat.
14,49 2022-12-06
Önálló laborgyakorlat.
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikáció (GEVAU142-B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

1 órás évközi zárthelyi dolgozat és és 5 db egyéni feladat (számítógépes (PLC) realizálással) sikeres teljesítése és a gyakorlati órák és előadások legalább 2/3-án való részvétel. Aláírás feltétele: a zárthelyi dolgozat legalább elégséges (40%) teljesítése. Az egyéni feladatok közül legalább 3 elfogadása a gyakorlatvezető által. Az aláírás nem pótolható, ha a hallgató a gyakorlati órák kevesebb,mint a 2/3-án vett részt.

Évvégi

A zárthelyi dolgozat jegyének és a leadott feladatok osztályzatainak átlaga határozza meg a gyakorlati jegyet. A ZH ponthatárok és a feladat értékeléshez meghatározott határok: 0-40% elégtelen, 41-55% elégséges, 56-70% közepes, 71-85% jó, 86-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető