Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek (GEVAU195-B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG2BMR tankör
1,7 2020-02-12
Logikai változók, függvények, Bool-algebra, függvények megadása: igazságtábla, algebrai alak, grafikus alak, szimbolikus ábrázolás. Teljes algebrai alakok felírása.
2,8 2020-02-19
Egyszerűsítés, grafikus egyszerűsítés. Megvalósítás, kapukészlet, VAGY/ÉS, ÉS/VAGY hálózatok.
3,9 2020-02-26
Redundáns értékek kezelése. Több kimenetű hálózatok megvalósítása. Kódolás, kódátlakító hálózatok.
4,10 2020-03-04
Funkcionális áramkörök: multiplexer, dekóder, összeadó. Függvények megvalósítása funkcionális áramkörökkel. Hazárdok.
5,11 2020-03-11
Sorrendi hálózatok elméleti alapjai. FF-ok: RS, Latch, D, T, JK, Master-Slave, élvezérlés. Szinkron vezérlők.
6,12 2020-03-18
Szinkron számlálók. Aszinkron számlálók.
7,13 2020-03-25
Regiszterek: tároló, shift.
8,14 2020-04-01
ZH
9,15 2020-04-08
CPU szerkezete, működése.
10,16 2020-04-15
Memóriák.
11,17 2020-04-22
Processzoros rendszer felépítése, buszrendszer.
12,18 2020-04-29
Busz műveletek.
13,19 2020-05-06
IO kezelés.
14,20 2020-05-13
Utasítások csoportjai, működésük. Megszakítás, DMA.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
előadó

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek (GEVAU195-B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG2BMR tankör
1,7 2020-02-12
Bevezetés, ISE ismertető I.
2,8 2020-02-19
Bevezetés, ISE ismertető II.
3,9 2020-02-26
I. feladat: függvény megadása (tervezés).
4,10 2020-03-04
I. feladat: függvény megadása (megvalósítás).
5,11 2020-03-11
II. feladat: kombinációs hálózat (tervezés).
6,12 2020-03-18
II. feladat: kombinációs hálózat (megvalósítás).
7,13 2020-03-25
III. feladat: kódátalakító (tervezés).
8,14 2020-04-01
III. feladat: kódátalakító (megvalósítás).
9,15 2020-04-08
IV. feladat: szinkron vezérlő (tervezés).
10,16 2020-04-15
IV. feladat: szinkron vezérlő (megvalósítás).
11,17 2020-04-22
V. feladat: sorrendi hálózat (tervezés).
12,18 2020-04-29
V. feladat: sorrendi hálózat (megvalósítás).
13,19 2020-05-06
Pótlás.
14,20 2020-05-13
Pótlás.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Koba Máté, L.Kiss Márton
gyakorlatvezetők

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek (GEVAU195-B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Koba Máté, L.Kiss Márton
gyakorlatvezetők