Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek (GEVAU195-B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG2BMR tankör
1,6 2022-02-07
Logikai változók, függvények, Bool-algebra, függvények megadása: igazságtábla, algebrai alak, grafikus alak, szimbolikus ábrázolás. Teljes algebrai alakok felírása.
2,7 2022-02-14
Egyszerűsítés, grafikus egyszerűsítés. Megvalósítás, kapukészlet, VAGY/ÉS, ÉS/VAGY hálózatok.
3,8 2022-02-21
Redundáns értékek kezelése. Több kimenetű hálózatok megvalósítása. Kódolás, kódátlakító hálózatok.
4,9 2022-02-28
Funkcionális áramkörök: multiplexer, dekóder, összeadó. Függvények megvalósítása funkcionális áramkörökkel. Hazárdok.
5,10 2022-03-07
Sorrendi hálózatok elméleti alapjai. FF-ok: RS, Latch, D, T, JK, Master-Slave, élvezérlés. Szinkron vezérlők.
6,11 2022-03-14
Tanítási szünet
7,12 2022-03-21
Szinkron számlálók. Aszinkron számlálók.
8,13 2022-03-28
Regiszterek: tároló, shift.
9,14 2022-04-04
CPU szerkezete, működése.
10,15 2022-04-11
Memóriák.
11,16 2022-04-18
Tanítási szünet
12,17 2022-04-25
Processzoros rendszer felépítése, buszrendszer.
13,18 2022-05-02
Busz műveletek.
14,19 2022-05-09
IO kezelés.
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
L.Kiss Márton
egyetemi tanársegéd
előadó

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek (GEVAU195-B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG2BMR tankör
1,6 2022-02-07
Bevezetés, ISE ismertető I.
2,7 2022-02-14
Bevezetés, ISE ismertető II.
3,8 2022-02-21
I. feladat: függvény megadása (tervezés).
4,9 2022-02-28
I. feladat: függvény megadása (megvalósítás).
5,10 2022-03-07
II. feladat: kombinációs hálózat (tervezés).
6,11 2022-03-14
Tanítási szünet
7,12 2022-03-21
II. feladat: kombinációs hálózat (megvalósítás).
8,13 2022-03-28
III. feladat: kódátalakító (tervezés).
9,14 2022-04-04
III. feladat: kódátalakító (megvalósítás).
10,15 2022-04-11
IV. feladat: szinkron vezérlő (tervezés).
11,16 2022-04-18
Tanítási szünet
12,17 2022-04-25
IV. feladat: szinkron vezérlő (megvalósítás).
13,18 2022-05-02
V. feladat: sorrendi hálózat (tervezés).
14,19 2022-05-09
V. feladat: sorrendi hálózat (megvalósítás).
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
L.Kiss Márton, Orosz Máté
gyakorlatvezetők

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek (GEVAU195-B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
L.Kiss Márton, Orosz Máté
gyakorlatvezetők