Miskolci Egyetem 2023/2024. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek (GEVAU195I-B2) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG2BI tankör
1,37 2023-09-12
Logikai változók, függvények, Bool-algebra, függvények megadása: igazságtábla, algebrai alak, grafikus alak, szimbolikus ábrázolás. Teljes algebrai alakok felírása.
2,38 2023-09-19
Egyszerűsítés, grafikus egyszerűsítés. Megvalósítás, kapukészlet, VAGY/ÉS, ÉS/VAGY hálózatok. Redundáns értékek kezelése. Több kimenetű hálózatok megvalósítása.
3,39 2023-09-26
Veilog HDL alapok
4,40 2023-10-03
Funkcionális áramkörök: multiplexer, dekóder, összeadó. Függvények megvalósítása funkcionális áramkörökkel. Hazárdok. Kódolás, kódátalakító hálózatok.
5,41 2023-10-10
Sorrendi hálózatok elméleti alapjai. Tárolók, Flip-Flopok. Szinkron vezérlők. Sorrendi hálózatok tervezése
6,42 2023-10-17
Szinkron számlálók. Regiszterek: tároló, shift. Állapotgépek.
7,43 2023-10-24
A regisztertranszfer szintű tervezés. Vezérlő és adatfeldolgozó egységek együttes specifikációja. Vezérlők tervezése. Elemi műveletek, feltételek kezelése. Állapotátmenetek, vezérlési szerkezetek.
8,44 2023-10-31
Tanítási szünet
9,45 2023-11-07
Az általánosított adatfeldolgozó egység. Be- és kimeneti interfészek. Adatméret, műveletek szabványosítása. Az általános adatstruktúra elemei: memória, regiszterek/regisztertömb, stack, ALU, státuszjelző bitek.
10,46 2023-11-14
Memóriák.
11,47 2023-11-21
Processzoros rendszer felépítése, buszrendszer. ARM, p2223 processzor alapok.
12,48 2023-11-28
A mikroprocesszoros busz. Cím, adat, vezérlő jelek. Buszok jellemzői, buszciklus fogalma. Perifériakezelés fogalma, alapvető műveletek: címdekódolás, parancsjelek előállítása, Buszillesztő logika elemei: adat regiszterek, parancs/státusz regiszterek. Perifériakezelés feladatai: alaphelyzetbe állítás, üzemmód beállítás, indítás.
13,49 2023-12-05
Utasítások csoportjai, működésük, p2223 processzor utasításkészlete, assembly fejlesztés módszerei, eszközei
14,50 2023-12-12
IO kezelés.
 
 
 
Miskolc, 2023.09.11.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Prof. Dr. Vásárhelyi József
egyetemi tanár
előadó

 

Miskolci Egyetem 2023/2024. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek (GEVAU195I-B2) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG2BI2 tankör G2BI1 tankör
1,37 2023-09-11
Bevezetés, Vivado ismertető I.
2023-09-11
Bevezetés, Vivado ismertető I.
2,38 2023-09-18
Bevezetés, Vivado ismertető II.
2023-09-18
Bevezetés, Vivado ismertető II.
3,39 2023-09-25
I. feladat: függvény megadása (tervezés).
2023-09-25
I. feladat: függvény megadása (tervezés).
4,40 2023-10-02
I. feladat: függvény megadása (megvalósítás).
2023-10-02
I. feladat: függvény megadása (megvalósítás).
5,41 2023-10-09
II. feladat: kombinációs hálózat (tervezés).
2023-10-09
II. feladat: kombinációs hálózat (tervezés).
6,42 2023-10-16
II. feladat: kombinációs hálózat (megvalósítás).
2023-10-16
II. feladat: kombinációs hálózat (megvalósítás).
7,43 2023-10-23
Tanítási szünet
2023-10-23
Tanítási szünet
8,44 2023-10-30
Tanítási szünet
2023-10-30
Tanítási szünet
9,45 2023-11-06
III. feladat: kódátalakító (tervezés).
2023-11-06
III. feladat: kódátalakító (tervezés).
10,46 2023-11-13
III. feladat: kódátalakító (megvalósítás).
2023-11-13
III. feladat: kódátalakító (megvalósítás).
11,47 2023-11-20
IV. feladat: szinkron vezérlő (tervezés).
2023-11-20
IV. feladat: szinkron vezérlő (tervezés).
12,48 2023-11-27
IV. feladat: szinkron vezérlő (megvalósítás).
2023-11-27
IV. feladat: szinkron vezérlő (megvalósítás).
13,49 2023-12-04
V. feladat: sorrendi hálózat (tervezés).
2023-12-04
V. feladat: sorrendi hálózat (tervezés).
14,50 2023-12-11
V. feladat: sorrendi hálózat (megvalósítás).
2023-12-11
V. feladat: sorrendi hálózat (megvalósítás).
 
 
 
Miskolc, 2023.09.11.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel, Dr. Bartók Roland
gyakorlatvezetők

 

Miskolci Egyetem 2023/2024. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek (GEVAU195I-B2) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2023.09.11.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel, Dr. Bartók Roland
gyakorlatvezetők