Miskolci Egyetem 2023/2024. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek (GEVAU195I-BL2) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
Hét tankör
1,37 2023-09-15
Digitális rendszerek alapjai. Kombinációs hálózatok. Logikai függvények, bool algebra. Függvények megadási módjai. Egyszerűsítés. Funcionális elemek.
2,42 2023-10-20
Sorrendi hálózatok. FF-ok működése. Véges állapot gép tervezése, Mealy, Moore hálózatok. Regiszterek, számlálók. Verilog megvalósítás.
3,46 2023-11-17
Dolgozat 1: kombinációs hálózatok. Dolgozat 2: sorrendi hálózatok.
 
 
 
Miskolc, 2023.09.11.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
előadó

 

Miskolci Egyetem 2023/2024. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek (GEVAU195I-BL2) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
Hét tankör
1,46 2023-11-17
Kombinációs és sorrendi hálózatok megvalózítása FPGA-n.
2,47 2023-11-24
Mikroprocesszoros rendszerek.
 
 
 
Miskolc, 2023.09.11.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2023/2024. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek (GEVAU195I-BL2) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Két félévközi dolgozat megírása.

Évvégi

A két megírt dolgozat alapján megajánlott jegy szerezhető. A megajánlott jegyet nem szerző hallgatók a félévet vizsgával teljesíthetik.
 
 
 
Miskolc, 2023.09.11.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető