Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU212ML) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétMIL tankör
1,7 2020-02-14
Jelek osztályozása, Jelek az idő és frekvencia tartományban, Fourier sorok. Fourier integrál, A Fourier transzformáció tulajdonságai.
2,10 2020-03-06
Amplitúdómoduláció. Szögmodulációk, Mintavételezés, PCM, DPCM, DM. Diszkrét Fourier transzformáció, Gyors Fourier transzformáció, Digitális modulációs eljárások.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
előadó

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU212ML) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétMIL tankör
1,13 2020-03-28
MATLAB alapok. Jelek kirajzolása, jellemzése, jelekkel való alapműveletek elvégzése.
2,14 2020-04-03
AM, FM, PM és PWM. Digitális modulációs eljárások. Vezeték nélküli kommunikációs rendszerek.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU212ML) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Aktív részvétel a gyakorlaton.

Évvégi

Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga értékeléshez meghatározott határok: 0-40% elégtelen, 41-55% elégséges, 56-70% közepes, 71-85% jó, 86-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
gyakorlatvezető