Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Irányítástechnika (GEVAU250-B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG2BI tankör
1,6 2022-02-08
PLC rendszerek általános felépítése, a PLC-k kategorizálása, hardver egységei, beviteli/kiviteli elemek. Érzékelők, beavatkozók illesztése.
2,7 2022-02-15
Függvények, funkcióblokkok. Felhasználói program fejlesztése, tesztelése. A PLC program végrehajtása. Változók, adattípusok, közös programozási elemek.
3,8 2022-02-22
A létra programozási nyelv bemutatása.
4,9 2022-03-01
A funkció blokk diagram programozási nyelv bemutatása.
5,10 2022-03-08
Az utalsításlistás programozási nyelv bemutatása.
6,11 2022-03-15
Tanítási szünet
7,12 2022-03-22
A strukturált szöveg programozási nyelv bemutatása.
8,13 2022-03-29
A sorrendi folyamatábra programozási nyelv bemutatása.
9,14 2022-04-05
PLC-k alkalmazása pneumatikus vezérlésekben.
10,15 2022-04-12
Frekvenciaváltós hajtások és szervók működtetése PLC-vel. Analóg jelkezelés.
11,16 2022-04-19
Tanítási szünet
12,17 2022-04-26
SCADA és HMI rendszerek. PLC és SCADA/HMI rendszer összekötése, kommunikáció konfigurálása, TAG-ek konfigurálása.
13,18 2022-05-03
Sémaképek készítése, statikus elemek, dinamikus elemek, animálás.
14,19 2022-05-10
Zárthelyi dolgozat.
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Simon Róbert László
külső óraadó
előadó

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Irányítástechnika (GEVAU250-B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG2BI1 tankör G2BI2 tankör G2BI3 tankör
1,6 2022-02-09
Követelmények ismertetése. Balesetvédelmi oktatás.
2022-02-09
Követelmények ismertetése. Balesetvédelmi oktatás.
2022-02-09
Követelmények ismertetése. Balesetvédelmi oktatás.
2,7 2022-02-16
S7-300 PLC-k felépítése, konfigurálása, SIMATIC manager. A létradiagram alapjai.
2022-02-16
S7-300 PLC-k felépítése, konfigurálása, SIMATIC manager. A létradiagram alapjai.
2022-02-16
S7-300 PLC-k felépítése, konfigurálása. A létradiagram alapjai.
3,8 2022-02-23
Hasznos trükkök és funkcióblokkok a létradiagramhoz. Az első szekvenciális program (jelzőlámpa).
2022-02-23
Hasznos trükkök és funkcióblokkok a létradiagramhoz. Az első szekvenciális program (jelzőlámpa).
2022-02-23
Hasznos trükkök és funkcióblokkok a létradiagramhoz. Az első szekvenciális program (jelzőlámpa).
4,9 2022-03-02
Jelzőlámpa példa befejezése. Futófény példa.
2022-03-02
Futófény példa. Kapuvezérlő példa.
2022-03-02
Futófény példa. Kapuvezérlő példa.
5,10 2022-03-09
Létradiagram másképp: Kimenetek folyamatos frissítése. Kapuvezérlő példája.
2022-03-09
Kapuvezérlő befejezése. Létradiagram másképp: Kimenetek folyamatos frissítése.
2022-03-09
Kapuvezérlő befejezése. Létradiagram másképp: Kimenetek folyamatos frissítése. Wago PLC felépítése, konfigurálása, e!Cockpit. Projekt kezelése és feladatütemezés a jelzőlámpa példáján keresztül.
6,11 2022-03-16
Wago PLC felépítése, konfigurálása, e!Cockpit. Projekt kezelése, feladatütemezés, vizualizáció. Mindez a jelzőlámpa és a futófény példákon keresztül.
2022-03-16
Wago PLC felépítése, konfigurálása, e!Cockpit. Projekt kezelése, feladatütemezés, vizualizáció. Mindez a jelzőlámpa és a futófény példákon keresztül.
2022-03-16
Jelzőlámpa példa vizualizációja, valamint futófény példa e!Cockpitben. Átrakóállomás példájának felvázolása.
7,12 2022-03-23
Ismerkedés az ST nyelvvel a jelzőlámpa példáján keresztül.
2022-03-23
Ismerkedés az ST nyelvvel a jelzőlámpa példáján keresztül. Átrakó állomás példája ST-ben.
2022-03-23
Átrakó példa befejezése. Ismerkedés ST nyelvvel az átrakó állomás példáján keresztül, erre szükséges visszatérni a következő alkalommal.
8,13 2022-03-30
Futófény példa ST nyelven.
2022-03-30
Futófény és kapuvezérlő példa ST nyelven.
2022-03-30
Kapuvezérlő példa ST nyelven.
9,14 2022-04-06
Kapuvezérlő példa ST nyelven.
2022-04-06
Jelzőlámpa példa gyalogossal ST nyelven.
2022-04-06
Jelzőlámpa példa gyalogossal ST nyelven. Felmerült a két külön szekvencia, és a szekvenciák közti kommunikáció kérdése.
10,15 2022-04-13
Jelzőlámpa gyalogossal, ST.
2022-04-13
Villogót a jelzőlámpába. Gyalogátkelőhely példája SFC-ben.
2022-04-13
Villogót a jelzőlámpába. Gyalogátkelőhely példája SFC-ben.
11,16 2022-04-20
Gyalogátkelőhely példája SFC-ben. Szekvenciák közti kommunikáció kérdése. Egyéni funkcióblokkok írása?
2022-04-20
Gyalogátkelőhely SFC példa befejezése. Szekvenciák közti kommunikáció kérdése. Egyéni funkcióblokkok írása?
2022-04-20
Gyalogátkelőzely SFC példájának befejezése. Szekvenciák közti kommunikáció kérdésének letisztázása. Egyéni funkcióblokkok írása?
12,17 2022-04-27
HMI laborgyakorlat.
2022-04-27
HMI laborgyakorlat.
2022-04-27
HMI laborgyakorlat.
13,18 2022-05-04
HMI laborgyakorlat.
2022-05-04
HMI laborgyakorlat.
2022-05-04
HMI laborgyakorlat.
14,19 2022-05-11
HMI laborgyakorlat.
2022-05-11
HMI laborgyakorlat.
2022-05-11
HMI laborgyakorlat.
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Koics Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Irányítástechnika (GEVAU250-B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

1 órás évközi zárthelyi dolgozat és 1db PLC+HMI önálló feladat sikeres teljesítése és a gyakorlati órák és előadások legalább 2/3-án való részvétel. Aláírás feltétele: a zárthelyi dolgozat legalább elégséges (40%) teljesítése. Az egyéni feladat elfogadása a gyakorlatvezető által. Az aláírás nem pótolható, ha a hallgató a gyakorlati órák kevesebb,mint a 2/3-án vett részt.

Évvégi

A tantárgy írásbeli vizsgával zárul. Ponthatárok az értékeléshez: 0-59% elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Koics Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető