Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Irányítástechnika (GEVAU258-B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG3BJ tankör
1,37 2020-09-08
Determinisztikus, eseményvezérelt, diszkrét állapotú, statikus rendszerek. Logikai változók, alapműveletek, kifejezések, függvények.
2,38 2020-09-15
Kanonikus alakok, minimalizálás.
3,39 2020-09-22
Kombinációs hálózatok minimalizálása, függvények megvalósítása funkcióblokkok segítségével.
4,40 2020-09-29
Sorrendi hálózatok elemei, flip-flop-ok.
5,41 2020-10-06
Szinkron sorrendi hálózatok, tervezése, statikus viselkedése és tranziensei. Diszkrét eseményű rendszerek. Determinisztikus, véges állapotú automaták.
6,42 2020-10-13
Moore és Mealy automaták. Determinisztikus, idő vezérelt, diszkrét állapotú, dinamikus rendszerek. Analóg jelek digitalizálása. Az A/D és a D/A átalakítók alaptípusai.
7,43 2020-10-20
Mikroprocesszorok, mikrovezérlők, számítógép modellek.
8,44 2020-10-27
Tanítási szünet
9,45 2020-11-03
ZH
10,46 2020-11-10
11,47 2020-11-17
12,48 2020-11-24
13,49 2020-12-01
14,50 2020-12-08
 
 
 
Miskolc, 2020.09.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel, L.Kiss Márton
előadók

 

Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Irányítástechnika (GEVAU258-B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG3BJ tankör
1,37 2020-09-08
2,38 2020-09-15
3,39 2020-09-22
4,40 2020-09-29
5,41 2020-10-06
6,42 2020-10-13
7,43 2020-10-20
8,44 2020-10-27
Tanítási szünet
9,45 2020-11-03
10,46 2020-11-10
11,47 2020-11-17
12,48 2020-11-24
13,49 2020-12-01
14,50 2020-12-08
 
 
 
Miskolc, 2020.09.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
L.Kiss Márton, Bouzid Ahmed
gyakorlatvezetők

 

Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Irányítástechnika (GEVAU258-B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2020.09.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
L.Kiss Márton, Bouzid Ahmed
gyakorlatvezetők