Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek I. (GEVAU503-B2) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG1BV tankör
1,36 2022-09-07
Analóg és digitális jelfeldolgozás; analóg és digitális jelek jellemzőinek összehasonlítása. Bevezetés a digitális technikába. Számrendszerek és kódrendszerek. Boole algebra. Bevezetés a hardver leíró nyelvekbe. Verilog HDL alapok.
2,37 2022-09-14
Logikai változók, egy- és kétváltozós logikai függvények. Logikai függvények ábrázolása: grafikus módszer, táblázatos módszer, teljes diszjunktív normál alak, teljes konjunktív normál alak, mintermes, maxtermes alak. Karnaugh-Veich táblák. Verilog HDL logikai kapuk megvalósítás
3,38 2022-09-21
Tanítási szünet
4,39 2022-09-28
Logikai függvények egyszerűsítése. A prímimplikáns fogalma. Megkülönböztetett mintermek és lényeges prímimplikánsok bemutatása. Kombinációs hálózatok: elemi kombinációs hálózatok, logikai kapuk működésének leírása logikai függvényekkel.
5,40 2022-10-05
Kombinációs hálózatok tervezése, megvalósítása. A közömbös (dont’care) értékek kezelése. Logikai függvények megvalósítása ÉS/VAGY, VAGY/ÉS, NAND/NAND, NOR/NOR alakban.
6,41 2022-10-12
Tranziens jelek a kombinációs hálózatokban. A jelkésleltetések okai és összetevői. Statikus, dinamikus és funkcionális hazárd jelenségek és kiküszöbölési módjaik. A legegyszerűbb kétszintű hazárd mentes felépítés tervezése.
7,42 2022-10-19
Zárthelyi Dolgozat I.
8,43 2022-10-26
Tanítási szünet
9,44 2022-11-02
Kódolás, dekódolás, hibafelfedő, hibajavító kódok. Hamming távolság, Hamming kód, egy-átmenetű kódok. Kódátalakító áramkörök.
10,45 2022-11-09
Funkcionális áramkörök tervezése MSI áramkörök felhasználásával. Digitális komparátorok, multiplexerek, demultiplexerek. Kombinációs hálózatok megvalósítása MUX ill. DEMUX áramkörökkel. A paritás fogalma, egyszerű és összetett paritás generálása.
11,46 2022-11-16
Aritmetikai áramkörök II: Komplemens aritmetika, teljes összeadó/kivonó, bináris szorzás és osztás algoritmusa.
12,47 2022-11-23
Digitális komparátorok, multiplexerek, demultiplexerek. Kombinációs hálózatok megvalósítása MUX ill. DEMUX áramkörökkel. A paritás fogalma, egyszerű és összetett paritás generálása
13,48 2022-11-30
Hardver leíró nyelv alapok. Verilog Hardver leíró nyelv I.
14,49 2022-12-07
Verilog Hardver leíró nyelv II.
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Prof. Dr. Vásárhelyi József
egyetemi tanár
előadó

 

Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek I. (GEVAU503-B2) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG1BV tankör
1,36 2022-09-08
Számok ábrázolása a 2-es, 8-as, 10-es, 16-os számrendszerben.
2,37 2022-09-15
Egy- és kétváltozós logikai függvények: kombinációs tábla, logikai szimbólumok, KV táblák.
3,38 2022-09-22
3 ill. 4 változós logikai függvények megadása diszjunktív, konjunktív, mintermes, maxtermes alakban.
4,39 2022-09-29
3, 4 ill. 5 változós logikai függvények egyszerűsítése grafikus módszerrel.
5,40 2022-10-06
Logikai függvények egyszerűsítése és megvalósítása logikai kapukkal ("húzalozás" gyakorlat).
6,41 2022-10-13
Hétszegmensű kijelző vezérlésének kidolgozása.
7,42 2022-10-20
Többkimenetű logikai hálózatok tervezése. Kódátalakító áramkörök tervezése
8,43 2022-10-27
Tanítási szünet
9,44 2022-11-03
Kombinációs hálózatok elemzése (EB132), tervezés, huzalozás
10,45 2022-11-10
Funkcionális áramkörök tervezése: Multiplexer, demultiplexer,
11,46 2022-11-17
Kombinációs feladatok megvalósítása Verilog hardver leíró nyelven I.
12,47 2022-11-24
Kombinációs feladatok megvalósítása Verilog hardver leíró nyelven II.
13,48 2022-12-01
Funkcionális áramkörök megvalósítása Verilog hardver leíró nyelven
14,49 2022-12-08
Pótlás
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek I. (GEVAU503-B2) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető