Miskolci Egyetem 2023/2024. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek II. (GEVAU504-BL2) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
Hét tankör
1,14 2024-04-05
Sorrendi hálózatok. Működési elv (aszinkron, szinkron) és modell (Mealy és Moore). Állapot tábla és állapotgráf. Elemi sorrendi hálózatok (tárolók, flip-flopok) jellemzése állapot táblával és állapot gráffal. SR, D, JK és T, flip-flopok bemutatása és karakterisztikus egyenletek levezetése. Vezérlési tábla.
2,16 2024-04-19
Digitális áramkörök jellemzői, felépítése, Integrált áramkörök technológia szerinti osztályozása. TTL technológiák ismertetése.TL NAND kapu működésének elemzése, TTL nyílt kollektoros kapu, Alacsony teljesítményű, nagy sebességű logikai kapuk felépítése.CMOS technológiájú kapuk, BiCMOS kapuk működése. Áramköri jellemzők.
 
 
 
Miskolc, 2024.02.12.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Prof. Dr. Vásárhelyi József
egyetemi tanár
előadó

 

Miskolci Egyetem 2023/2024. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek II. (GEVAU504-BL2) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
Hét tankör
1,17 2024-04-26
Komplex digitális áramkörök mérése: számláló, multiplexer, demultiplexer, ALU - – laboratóriumi gyakorlat (EB134).Programozható logikai kapumátrix - – laboratóriumi gyakorlat Mixi21 – PAL-GAL emulátor.Digitális áramkörök jellemzőinek mérése – laboratóriumi gyakorlat (EB220)
2,18 2024-05-03
3,19 2024-05-10
4,19 2024-05-10
 
 
 
Miskolc, 2024.02.12.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Koba Máté, L.Kiss Márton
gyakorlatvezetők

 

Miskolci Egyetem 2023/2024. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek II. (GEVAU504-BL2) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2024.02.12.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Koba Máté, L.Kiss Márton
gyakorlatvezetők