Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek II. (GEVAU504B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG1BV tankör
1,7 2020-02-10
Digitális áramkörök jellemzői, felépítése, Integrált áramkörök technológia szerinti osztályozása. TTL technológiák ismertetése
2,8 2020-02-17
TTL NAND kapu működésének elemzése, TTL nyílt kollektoros kapu, Alacsony teljesítményű, nagy sebességű logikai kapuk felépítése.
3,9 2020-02-24
CMOS technológiájú kapuk, BiCMOS kapuk működése. Áramköri jellemzők.
4,10 2020-03-02
Funkcionális áramkörök tervezése MSI áramkörök felhasználásával. Aritmetikai áramkörök I: fél összeadó, teljes összeadó, párhuzamos összeadó, BCD kódú összeadó, átvitelgyorsítás „carry-look ahead” összeadó.
5,11 2020-03-09
Aritmetikai áramkörök II: Komplemens aritmetika, teljes összeadó/kivonó, bináris szorzás és osztás algoritmusa.
6,12 2020-03-16
Digitális komparátorok, multiplexerek, demultiplexerek. Kombinációs hálózatok megvalósítása MUX ill. DEMUX áramkörökkel. A paritás fogalma, egyszerű és összetett paritás generálása
7,13 2020-03-23
Léptetőregiszterek. Tervezés léptetőregiszterekkel. Számláló áramkörök (Szinkron és aszinkron). BCD számláló. Kimeneti tranziensek, hazárdmentes számlálók..
8,14 2020-03-30
Zárthelyi Feladat
9,15 2020-04-06
Memória-áramkörök felépítése és jellemzése: írható és olvasható memóriák. Statikus RAM felépítése. Statikus és dinamikus RAM memóriák. ROM jellegű memóriák. Memória áramkörök alkalmazása.
10,16 2020-04-13
Tanítási szünet
11,17 2020-04-20
Alkalmazás-specifikus (ASIC) áramkörök, fontosabb csoportok. Egyszerű és komplex programozható logikai áramkörök (PLD) és FPGA építőelemek felépítése, erőforrásai, konfigurálása
12,18 2020-04-27
Adatstruktúra vezérlés. Sínrendszerek,
13,19 2020-05-04
Zárthelyi feladat;
14,20 2020-05-11
Zárthelyi pótlás
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Prof. Dr. Vásárhelyi József
egyetemi tanár
előadó

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek II. (GEVAU504B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG1BV3 tankör G1BV2 tankör G1BV1 tankör
1,7 2020-02-10
Digitális Rendszertechnikai laboratórium bemutatása, érintésvédelem, munkavédelmi oktatás; Bevezetés a Számítógéppel segített tervező rendszer használatához.
2020-02-13
Digitális Rendszertechnikai laboratórium bemutatása, érintésvédelem, munkavédelmi oktatás; Bevezetés a Számítógéppel segített tervező rendszer használatához.
2020-02-14
Digitális Rendszertechnikai laboratórium bemutatása, érintésvédelem, munkavédelmi oktatás; Bevezetés a Számítógéppel segített tervező rendszer használatához.
2,8 2020-02-17
Önálló számítógépes kapcsolási rajz készítése
2020-02-20
Önálló számítógépes kapcsolási rajz készítése
2020-02-21
Önálló számítógépes kapcsolási rajz készítése
3,9 2020-02-24
Mérőműszerek használata
2020-02-27
Mérőműszerek használata
2020-02-28
Mérőműszerek használata
4,10 2020-03-02
1. Tervezési feladat – kombinációs hálózat, huzalozás, stb.. önálló munka.
2020-03-05
1. Tervezési feladat – kombinációs hálózat, huzalozás, stb.. önálló munka.
2020-03-06
1. Tervezési feladat – kombinációs hálózat, huzalozás, stb.. önálló munka.
5,11 2020-03-09
1. Tervezési feladat – megvalósítás önálló munka.
2020-03-12
1. Tervezési feladat – megvalósítás önálló munka.
2020-03-13
1. Tervezési feladat – megvalósítás önálló munka.
6,12 2020-03-16
2. Tervezési feladat – számítógéppel segített tervezés
2020-03-19
2. Tervezési feladat – számítógéppel segített tervezés
2020-03-20
2. Tervezési feladat – számítógéppel segített tervezés
7,13 2020-03-23
3. tervezési feladat - számítógéppel segített tervezés
2020-03-26
3. tervezési feladat - számítógéppel segített tervezés
2020-03-27
3. tervezési feladat - számítógéppel segített tervezés
8,14 2020-03-30
Komplex digitális áramkörök mérése: számláló, multiplexer, demultiplexer, ALU - – laboratóriumi gyakorlat (EB134)
2020-04-02
Komplex digitális áramkörök mérése: számláló, multiplexer, demultiplexer, ALU - – laboratóriumi gyakorlat (EB134)
2020-04-03
Komplex digitális áramkörök mérése: számláló, multiplexer, demultiplexer, ALU - – laboratóriumi gyakorlat (EB134)
9,15 2020-04-06
Programozható logikai kapumátrix - – laboratóriumi gyakorlat Mixi21 – PAL-GAL emulátor
2020-04-09
Programozható logikai kapumátrix - – laboratóriumi gyakorlat Mixi21 – PAL-GAL emulátor
2020-04-10
Tanítási szünet
10,16 2020-04-13
Tanítási szünet
2020-04-16
Digitális áramkörök jellemzőinek mérése – laboratóriumi gyakorlat (EB220)
2020-04-17
Programozható logikai kapumátrix - – laboratóriumi gyakorlat Mixi21 – PAL-GAL emulátor
11,17 2020-04-20
Digitális áramkörök jellemzőinek mérése – laboratóriumi gyakorlat (EB220)
2020-04-23
Pótlás
2020-04-24
Digitális áramkörök jellemzőinek mérése – laboratóriumi gyakorlat (EB220)
12,18 2020-04-27
Pótlás
2020-04-30
Pótlás
2020-05-01
Tanítási szünet
13,19 2020-05-04
Pótlás
2020-05-07
Pótlás
2020-05-08
Pótlás
14,20 2020-05-11
Pótlás
2020-05-14
2020-05-15
Pótlás
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel, Dr. Bartók Roland, Makó Zoltán
gyakorlatvezetők

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek II. (GEVAU504B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel, Dr. Bartók Roland, Makó Zoltán
gyakorlatvezetők