Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek II. (GEVAU504B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG1BV tankör
1,6 2022-02-07
Sorrendi Hálózatok 1: Tárolók, flip-flopok
2,7 2022-02-14
Szinkron sorrendi hálózatok tervezése
3,8 2022-02-21
Számláló áramkörök, sorrendi hálózat tervezése számláló áramkörrel.
4,9 2022-02-28
Állapotgépek, Meally, Moore állapotgép. Tervezési példa Meally és Moore állapotgépre
5,10 2022-03-07
ZH 1
6,11 2022-03-14
Tanítási szünet
7,12 2022-03-21
Digitális komparátorok, multiplexerek, demultiplexerek. Kombinációs hálózatok megvalósítása MUX ill. DEMUX áramkörökkel. A paritás fogalma, egyszerű és összetett paritás generálása
8,13 2022-03-28
Léptetőregiszterek. Tervezés léptetőregiszterekkel. Számláló áramkörök (Szinkron és aszinkron). BCD számláló. Kimeneti tranziensek, hazárdmentes számlálók..
9,14 2022-04-04
Zárthelyi Feladat
10,15 2022-04-11
Memória-áramkörök felépítése és jellemzése: írható és olvasható memóriák. Statikus RAM felépítése. Statikus és dinamikus RAM memóriák. ROM jellegű memóriák. Memória áramkörök alkalmazása.
11,16 2022-04-18
Tanítási szünet
12,17 2022-04-25
Alkalmazás-specifikus (ASIC) áramkörök, fontosabb csoportok. Egyszerű és komplex programozható logikai áramkörök (PLD) és FPGA építőelemek felépítése, erőforrásai, konfigurálása
13,18 2022-05-02
FPGA építőelemek felépítése, erőforrásai, konfigurálása
14,19 2022-05-09
Zárthelyi feladat;
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Prof. Dr. Vásárhelyi József
egyetemi tanár
előadó

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek II. (GEVAU504B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG1BV2 tankör G1BV1 tankör
1,6 2022-02-07
Digitális Rendszertechnikai laboratórium bemutatása, érintésvédelem, munkavédelmi oktatás; Bevezetés a Számítógéppel segített tervező rendszer használatához.
2022-02-08
Digitális Rendszertechnikai laboratórium bemutatása, érintésvédelem, munkavédelmi oktatás; Bevezetés a Számítógéppel segített tervező rendszer használatához.
2,7 2022-02-14
Önálló számítógépes kapcsolási rajz készítése
2022-02-15
Önálló számítógépes kapcsolási rajz készítése
3,8 2022-02-21
Mérőműszerek használata
2022-02-22
Mérőműszerek használata
4,9 2022-02-28
1. Tervezési feladat – kombinációs hálózat, huzalozás, stb.. önálló munka.
2022-03-01
1. Tervezési feladat – kombinációs hálózat, huzalozás, stb.. önálló munka.
5,10 2022-03-07
1. Tervezési feladat – megvalósítás önálló munka.
2022-03-08
1. Tervezési feladat – megvalósítás önálló munka.
6,11 2022-03-14
Tanítási szünet
2022-03-15
Tanítási szünet
7,12 2022-03-21
2. Tervezési feladat – számítógéppel segített tervezés
2022-03-22
2. Tervezési feladat – számítógéppel segített tervezés
8,13 2022-03-28
3. tervezési feladat - számítógéppel segített tervezés
2022-03-29
3. tervezési feladat - számítógéppel segített tervezés
9,14 2022-04-04
Komplex digitális áramkörök mérése: számláló, multiplexer, demultiplexer, ALU - – laboratóriumi gyakorlat (EB134)
2022-04-05
Komplex digitális áramkörök mérése: számláló, multiplexer, demultiplexer, ALU - – laboratóriumi gyakorlat (EB134)
10,15 2022-04-11
Programozható logikai kapumátrix - – laboratóriumi gyakorlat Mixi21 – PAL-GAL emulátor
2022-04-12
Programozható logikai kapumátrix - – laboratóriumi gyakorlat Mixi21 – PAL-GAL emulátor
11,16 2022-04-18
Tanítási szünet
2022-04-19
Tanítási szünet
12,17 2022-04-25
Digitális áramkörök jellemzőinek mérése – laboratóriumi gyakorlat (EB220)
2022-04-26
Digitális áramkörök jellemzőinek mérése – laboratóriumi gyakorlat (EB220)
13,18 2022-05-02
Pótlás
2022-05-03
Pótlás
14,19 2022-05-09
Pótlás
2022-05-10
Pótlás
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel, Orosz Máté
gyakorlatvezetők

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek II. (GEVAU504B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel, Orosz Máté
gyakorlatvezetők