Miskolci Egyetem 2023/2024. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek III. (GEVAU505-B2) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG2BV tankör
1,37 2023-09-14
Bevezetés a mikroprocesszortechnikába: CPU felépítés, sínrendszer
2,38 2023-09-21
Neumann, Harvard architektúra, címdekódolás
3,39 2023-09-28
Tipikus µP műveletek: MR, MW, I/OR, I/OW, INT. A mikroprocesszorok utasításkészlete I: aritmetikai utasítások
4,40 2023-10-05
A mikroprocesszorok utasításkészlete II: logikai utasítások, III: vezérlésátadó utasítások
5,41 2023-10-12
Szubrutin hívás, megszakításkezelés lefolytatása
6,42 2023-10-19
Párhuzamos I/O-k felépítése, programozása
7,43 2023-10-26
Soros I/O-k felépítése, programozása
8,44 2023-11-02
Tanítási szünet
9,45 2023-11-09
ZH
10,46 2023-11-16
Időzítők, számlálók használata, időzítési feladatok programozása
11,47 2023-11-23
Az assembly nyelvű programozás szabályai, példák
12,48 2023-11-30
C nyelvű programozás sajátosságai mikrovezérlők esetén
13,49 2023-12-07
A RISC programok jellemzése, utasításlapolásos üzemmód
14,50 2023-12-14
Szoftver fejlesztőeszközök használata, boot-loader, nyomkövetés
 
 
 
Miskolc, 2023.09.11.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
előadó

 

Miskolci Egyetem 2023/2024. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek III. (GEVAU505-B2) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG2BV tankör G2BV3 tankör
1,37 2023-09-11
C programnyelvű fejlesztés ismétlése
2023-09-14
C programnyelvű fejlesztés ismétlése
2,38 2023-09-18
C programozás ismétlése
2023-09-21
C programozás ismétlése
3,39 2023-09-25
Fejlesztőeszközök bemutatása
2023-09-28
Fejlesztőeszközök bemutatása
4,40 2023-10-02
I. feladat: C nyelvű programozás
2023-10-05
I. feladat: C nyelvű programozás
5,41 2023-10-09
II. feladat: Címdekóder áramkör tervezése
2023-10-12
II. feladat: Címdekóder áramkör tervezése
6,42 2023-10-16
III. feladat: EB134 mérés
2023-10-19
III. feladat: EB134 mérés
7,43 2023-10-23
Tanítási szünet
2023-10-26
III. feladat: EB134 mérés
8,44 2023-10-30
Tanítási szünet
2023-11-02
Tanítási szünet
9,45 2023-11-06
III. feladat: EB134 mérés
2023-11-09
IV. feladat: Oszcillátor mérés
10,46 2023-11-13
IV. feladat: Oszcillátor mérés
2023-11-16
IV. feladat: Oszcillátor mérés
11,47 2023-11-20
IV. feladat: Oszcillátor mérés
2023-11-23
ARM fejlesztőeszközök bemutatása
12,48 2023-11-27
ARM fejlesztőeszközök bemutatása
2023-11-30
V. feladat: mikrovezérlő programozás I.
13,49 2023-12-04
V. feladat: mikrovezérlő programozás I.
2023-12-07
VI. feladat: mikrovezérlő programozás II.
14,50 2023-12-11
VI. feladat: mikrovezérlő programozás II.
2023-12-14
Pótlás
 
 
 
Miskolc, 2023.09.11.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2023/2024. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek III. (GEVAU505-B2) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2023.09.11.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető