Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek III. (GEVAU505B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG2BV tankör
1,36 2021-09-07
Bevezetés a mikroprocesszortechnikába: CPU felépítés, sínrendszer
2,37 2021-09-14
Neumann, Harvard architektúra, címdekódolás
3,38 2021-09-21
Tipikus µP műveletek: MR, MW, I/OR, I/OW, INT.
4,39 2021-09-28
A mikroprocesszorok utasításkészlete I: aritmetikai utasítások
5,40 2021-10-05
A mikroprocesszorok utasításkészlete II: logikai utasítások, III: vezérlésátadó utasítások
6,41 2021-10-12
Szubrutin hívás, megszakításkezelés lefolytatása
7,42 2021-10-19
ZH
8,43 2021-10-26
Párhuzamos I/O-k felépítése, programozása
9,44 2021-11-02
Tanítási szünet
10,45 2021-11-09
Időzítők, számlálók használata, időzítési feladatok programozása
11,46 2021-11-16
Az assembly nyelvű programozás szabályai, példák
12,47 2021-11-23
C nyelvű programozás sajátosságai mikrovezérlők esetén
13,48 2021-11-30
A RISC programok jellemzése, utasításlapolásos üzemmód
14,49 2021-12-07
Szoftver fejlesztőeszközök használata, boot-loader, nyomkövetés
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
előadó

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek III. (GEVAU505B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG2BV3 tankör G2BV1 tankör
1,36 2021-09-06
C programnyelvű fejlesztés ismétlése
2021-09-09
C programnyelvű fejlesztés ismétlése
2,37 2021-09-13
C programozás ismétlése
2021-09-16
C programozás ismétlése
3,38 2021-09-20
Fejlesztőeszközök bemutatása
2021-09-23
Fejlesztőeszközök bemutatása
4,39 2021-09-27
I. feladat: C nyelvű programozás
2021-09-30
I. feladat: C nyelvű programozás
5,40 2021-10-04
II. feladat: címdekóder tervezés
2021-10-07
II. feladat: címdekóder tervezés
6,41 2021-10-11
III. feladat: EB134 mérés
2021-10-14
-
7,42 2021-10-18
IV. feladat: Oszcillátor mérés
2021-10-21
III. feladat: EB134 mérés
8,43 2021-10-25
Mikroprocesszoros kártya használata
2021-10-28
IV. feladat: Oszcillátor mérés
9,44 2021-11-01
Tanítási szünet
2021-11-04
Mikroprocesszoros kártya használata
10,45 2021-11-08
V. feladat: mikroprocesszoros kártya mérése
2021-11-11
V. feladat: mikroprocesszoros kártya mérése
11,46 2021-11-15
Mikrovezérlő programozás eszközei
2021-11-18
Mikrovezérlő programozás eszközei
12,47 2021-11-22
VI. feladat: mikrovezérlő programozás I.
2021-11-25
VI. feladat: mikrovezérlő programozás I.
13,48 2021-11-29
VII. feladat: mikrovezérlő programozás II.
2021-12-02
Szünet
14,49 2021-12-06
Pótlás
2021-12-09
VII. feladat: mikrovezérlő programozás II.
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek III. (GEVAU505B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető