Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek III. (GEVAU505B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG2BV tankör
1,36 2022-09-06
Bevezetés a mikroprocesszortechnikába: CPU felépítés, sínrendszer
2,37 2022-09-13
Neumann, Harvard architektúra, címdekódolás
3,38 2022-09-20
Tipikus µP műveletek: MR, MW, I/OR, I/OW, INT. A mikroprocesszorok utasításkészlete I: aritmetikai utasítások
4,39 2022-09-27
A mikroprocesszorok utasításkészlete II: logikai utasítások, III: vezérlésátadó utasítások
5,40 2022-10-04
Szubrutin hívás, megszakításkezelés lefolytatása
6,41 2022-10-11
Párhuzamos I/O-k felépítése, programozása
7,42 2022-10-18
Soros I/O-k felépítése, programozása
8,43 2022-10-25
ZH
9,44 2022-11-01
Tanítási szünet
10,45 2022-11-08
Időzítők, számlálók használata, időzítési feladatok programozása
11,46 2022-11-15
Az assembly nyelvű programozás szabályai, példák
12,47 2022-11-22
C nyelvű programozás sajátosságai mikrovezérlők esetén
13,48 2022-11-29
A RISC programok jellemzése, utasításlapolásos üzemmód
14,49 2022-12-06
Szoftver fejlesztőeszközök használata, boot-loader, nyomkövetés
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
előadó

 

Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek III. (GEVAU505B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG2BV1 tankör G2BV2 tankör
1,36 2022-09-06
C programnyelvű fejlesztés ismétlése
2022-09-06
C programnyelvű fejlesztés ismétlése
2,37 2022-09-13
C programozás ismétlése
2022-09-13
C programozás ismétlése
3,38 2022-09-20
Fejlesztőeszközök bemutatása
2022-09-20
Fejlesztőeszközök bemutatása
4,39 2022-09-27
I. feladat: C nyelvű programozás
2022-09-27
I. feladat: C nyelvű programozás
5,40 2022-10-04
II. feladat: Címdekóder tervezés
2022-10-04
II. feladat: Címdekóder tervezés
6,41 2022-10-11
III. feladat: EB134 mérés
2022-10-11
III. feladat: EB134 mérés
7,42 2022-10-18
III. feladat: EB134 mérés
2022-10-18
III. feladat: EB134 mérés
8,43 2022-10-25
IV. feladat: Oszcillátor mérése
2022-10-25
IV. feladat: Oszcillátor mérése
9,44 2022-11-01
Tanítási szünet
2022-11-01
Tanítási szünet
10,45 2022-11-08
IV. feladat: Oszcillátor mérése
2022-11-08
IV. feladat: Oszcillátor mérése
11,46 2022-11-15
Mikrovezérlő programozás gyakorlása
2022-11-15
Mikrovezérlő programozás gyakorlása
12,47 2022-11-22
V. feladat: mikrovezérlő programozás
2022-11-22
V. feladat: mikrovezérlő programozás
13,48 2022-11-29
V. feladat: mikrovezérlő programozás
2022-11-29
V. feladat: mikrovezérlő programozás
14,49 2022-12-06
Pótlás
2022-12-06
Pótlás
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek III. (GEVAU505B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető