Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU506B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG2BV tankör
1,6 2022-02-10
A távközlés története, mérföldkövei, bevezetés, alapok.
2,7 2022-02-17
Rádiófrekvenciás jelek terjedése.
3,8 2022-02-24
Jelek értelmezése, leírása, csoportosítása.
4,9 2022-03-03
Folytonos és diszkrét idejű jelek. Jelek leírása az időtartományban.
5,10 2022-03-10
Statisztikus és időátlagok, autókorrelációs függvény.
6,11 2022-03-17
Fourier transzformáció, a jelek jellemzése a frekvencia tartományban.
7,12 2022-03-24
Mintavételezés, kvantálás, kódolás.
8,13 2022-03-31
Diszkrét Fourier transzformáció.
9,14 2022-04-07
PCM, DPCM, DM, időosztásos multiplex.
10,15 2022-04-14
Tanítási szünet
11,16 2022-04-21
Rektori szünet.
12,17 2022-04-28
Analóg modulációk: AM, FM, PM, frekvenciaosztásos multiplex.
13,18 2022-05-05
Digitális modulációk: ASK, FSK, PSK, QPSK, QAM. OFDM.
14,19 2022-05-12
Kódolás, kódtípusok, hibafelismerő és hibajavító kódok, Viterbi algoritmus.
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
előadó

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU506B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG2BV2 tankör G2BV1 tankör G2BV3 tankör
1,6 2022-02-09
Laborrend,féléves követelmények ismertetése. Bevezetés, alapok.
2022-02-10
Laborrend,féléves követelmények ismertetése. Bevezetés, alapok.
2022-02-10
Laborrend,féléves követelmények ismertetése. Bevezetés, alapok.
2,7 2022-02-16
MATLAB alapok 1/3
2022-02-17
MATLAB alapok 1/3
2022-02-17
MATLAB alapok 1/3
3,8 2022-02-23
MATLAB alapok 2/3
2022-02-24
MATLAB alapok 2/3
2022-02-24
MATLAB alapok 2/3
4,9 2022-03-02
MATLAB alapok 3/3
2022-03-03
MATLAB alapok 3/3
2022-03-03
MATLAB alapok 3/3
5,10 2022-03-09
1. feladat kiadása. Rádiófrekvenciás jelek terjedése.
2022-03-10
1. feladat kiadása. Rádiófrekvenciás jelek terjedése.
2022-03-10
1. feladat kiadása. Rádiófrekvenciás jelek terjedése.
6,11 2022-03-16
Jelek értelmezése, leírása, csoportosítása.
2022-03-17
Jelek értelmezése, leírása, csoportosítása.
2022-03-17
Jelek értelmezése, leírása, csoportosítása.
7,12 2022-03-23
Folytonos és diszkrét idejű jelek. Jelek leírása az időtartományban.
2022-03-24
Folytonos és diszkrét idejű jelek. Jelek leírása az időtartományban.
2022-03-24
Folytonos és diszkrét idejű jelek. Jelek leírása az időtartományban.
8,13 2022-03-30
Statisztikus és időátlagok, autókorrelációs függvény.Fourier transzformáció, a jelek jellemzése a frekvencia tartományban.
2022-03-31
Statisztikus és időátlagok, autókorrelációs függvény.Fourier transzformáció, a jelek jellemzése a frekvencia tartományban.
2022-03-31
Statisztikus és időátlagok, autókorrelációs függvény.Fourier transzformáció, a jelek jellemzése a frekvencia tartományban.
9,14 2022-04-06
Mintavételezés, kvantálás, kódolás. Diszkrét Fourier transzformáció.
2022-04-07
Mintavételezés, kvantálás, kódolás. Diszkrét Fourier transzformáció.
2022-04-07
Mintavételezés, kvantálás, kódolás. Diszkrét Fourier transzformáció.
10,15 2022-04-13
2. feladat kiadása. PCM, DPCM, DM, időosztásos multiplex.
2022-04-14
Tanítási szünet
2022-04-14
Tanítási szünet
11,16 2022-04-20
Analóg modulációk, digitális modulációk.
2022-04-21
2. feladat kiadása. PCM, DPCM, DM, időosztásos multiplex.
2022-04-21
2. feladat kiadása. PCM, DPCM, DM, időosztásos multiplex.
12,17 2022-04-27
Kódolás, kódtípusok, hibafelismerő és hibajavító kódok, Viterbi algoritmus.
2022-04-28
Analóg modulációk, digitális modulációk.
2022-04-28
Analóg modulációk, digitális modulációk.
13,18 2022-05-04
Féléves feladatok bemutatása. Szabályozott szimbólumközi áthallás (ISI).
2022-05-05
Kódolás, kódtípusok, hibafelismerő és hibajavító kódok, Viterbi algoritmus.
2022-05-05
Kódolás, kódtípusok, hibafelismerő és hibajavító kódok, Viterbi algoritmus.
14,19 2022-05-11
Féléves feladatok pótlása, bemutatása.
2022-05-12
Féléves feladatok bemutatása. Szabályozott szimbólumközi áthallás (ISI).
2022-05-12
Féléves feladatok bemutatása. Szabályozott szimbólumközi áthallás (ISI).
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU506B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Gyakorlatokon írásbeli számonkérés és jegyzőkönyv leadása. Aláírás feltétele: 20 pont elérése a gyakorlaton.

Évvégi

Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga értékeléshez meghatározott határok: 0-40% elégtelen, 41-55% elégséges, 56-70% közepes, 71-85% jó, 86-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
gyakorlatvezető