Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU506BL) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétBVL-V tankör
1,7 2020-02-14
Jelek osztályozása, Jelek az idő és frekvencia tartományban, Fourier sorok. Fourier integrál, A Fourier transzformáció tulajdonságai.
2,10 2020-03-06
Amplitúdómoduláció. Szögmodulációk, Mintavételezés, PCM, DPCM, DM.
3,13 2020-03-27
Diszkrét Fourier transzformáció, Gyors Fourier transzformáció, Digitális modulációs eljárások.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
előadó

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU506BL) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétBVL-V1,BVL-V2 tankör
1,14 2020-04-03
MATLAB alapok. Jelek kirajzolása, jellemzése, jelekkel való alapműveletek elvégzése. AM, FM, PM és PWM. Digitális modulációs eljárások.Vezeték nélküli kommunikációs rendszerek.
2,17 2020-04-25
MATLAB alapok. Jelek kirajzolása, jellemzése, jelekkel való alapműveletek elvégzése. AM, FM, PM és PWM. Digitális modulációs eljárások.Vezeték nélküli kommunikációs rendszerek.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU506BL) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Aktív részvétel a gyakorlaton.

Évvégi

Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga értékeléshez meghatározott határok: 0-40% elégtelen, 41-55% elégséges, 56-70% közepes, 71-85% jó, 86-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
gyakorlatvezető