Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Mérőrendszerek (GEVAU507BL) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
Hét
1,1
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens

előadó

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Mérőrendszerek (GEVAU507BL) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
Hét tankör
1,41 2021-10-16
Navigáció a LabVIEW fejlesztőkörnyezetben, Project Explorer. LabVIEW programozási alapok: adatfolyam, párhuzamosság. Egy VI felépítése, bemutatása. Egyszerű VI-ok elkészítése. Egyszerű hibakezelési technikák. Adattípusok. Az elkészült kód dokumentálása. Vezérlési szerkezetek. Időzítések. Kijelzők. Modularitás. Sub VI-ok használata, Connector Pane használata. Tömbök, klaszterek, polimorfizmus. Típus definíció. Fájlkezelés. Szekvenciális programozás. Állapotgépek. Állapotgépek megvalósítása LabVIEW fejlesztőkörnyezetben.
2,49 2021-12-11
Egyszerűbb mérések DAQ környezetben. Eszközök kezelése LabVIEW-n keresztül. NI MAX. Önálló laborgyakorlat. Beadandó feladat készítés.
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Mérőrendszerek (GEVAU507BL) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Legalább elégséges zárthelyi dolgozat. Az önálló laborgyakorlatok sikeres teljesítése. Az aláírás nem pótolható, ha a hallgató a gyakorlati órák kevesebb, mint a 2/3-án vett részt.

Évvégi

A zárthelyi dolgozat jegyének és a leadott feladatok osztályzatainak átlaga határozza meg a gyakorlati jegyet. A ZH ponthatárok és a feladat értékeléshez meghatározott határok: 0-40% elégtelen, 41-55% elégséges, 56-70% közepes, 71-85% jó, 86-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető