Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Mérőrendszerek (GEVAU507BL) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
Hét
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens

előadó

 

Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Mérőrendszerek (GEVAU507BL) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
Hét tankör
1,38 2022-09-23
Navigáció a LabVIEW fejlesztőkörnyezetben, Project Explorer. LabVIEW programozási alapok: adatfolyam, párhuzamosság. Egy VI felépítése, bemutatása. Egyszerű VI-ok elkészítése. Egyszerű hibakezelési technikák. Adattípusok. Az elkészült kód dokumentálása. Vezérlési szerkezetek. Időzítések. Kijelzők. Modularitás. Sub VI-ok használata, Connector Pane használata. Tömbök, klaszterek, polimorfizmus.
2,42 2022-10-21
Típus definíció. Fájlkezelés. Szekvenciális programozás. Állapotgépek. Állapotgépek megvalósítása LabVIEW fejlesztőkörnyezetben. Egyszerűbb mérések DAQ környezetben. Eszközök kezelése LabVIEW-n keresztül. NI MAX.
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Mérőrendszerek (GEVAU507BL) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

A feladat értékeléshez meghatározott határok: elégséges > 50%; 20- 25 elégséges, 25-30 közepes, 30-35 jó, 35-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető