Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs és SCADA rendszerek I. (GEVAU512B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG3BVA tankör
1,36 2021-09-06
Az ipari kommunikáció helye, jellemzői, kommunikációtechnikai alapfogalmak.
2,37 2021-09-13
Hibafeltárási és korrekciós kódolás: CRC.
3,38 2021-09-20
Az átviteli közegek jellemzése: UTP, STP, koax, opto.
4,39 2021-09-27
Soros átviteli szabványok: RS-232, RS-422, RS-423, RS-485. A MODBUS protokoll ismertetése.
5,40 2021-10-04
Hálózati alapismeretek.
6,41 2021-10-11
A PROFIBUS DP rendszer ismertetése.
7,42 2021-10-18
Az ASI buszrendszer.
8,43 2021-10-25
A CAN busz és protokoll. A HART kommunikáció ismertetése.
9,44 2021-11-01
Tanítási szünet
10,45 2021-11-08
Ipari Ethernet.
11,46 2021-11-15
EtherCAT. Vezetékes ipari kommunikációs rendszerek diagnosztizálása.
12,47 2021-11-22
A vezeték nélküli ipari kommunikáció alapjai.
13,48 2021-11-29
ZH
14,49 2021-12-06
Pót ZH
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
előadó

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs és SCADA rendszerek I. (GEVAU512B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG3BVA tankör
1,36 2021-09-06
Követelmények ismertetése. Balesetvédelmi oktatás.
2,37 2021-09-13
S7-200 PLC-k felépítése, konfigurálása.
3,38 2021-09-20
S7-300/400 PLC-k felépítése, konfigurálása, SIMATIC Manager.
4,39 2021-09-27
Önálló laborgyakorlat.
5,40 2021-10-04
Önálló laborgyakorlat.
6,41 2021-10-11
Önálló laborgyakorlat.
7,42 2021-10-18
Önálló laborgyakorlat.
8,43 2021-10-25
Önálló laborgyakorlat.
9,44 2021-11-01
Tanítási szünet
10,45 2021-11-08
Önálló laborgyakorlat.
11,46 2021-11-15
Önálló laborgyakorlat.
12,47 2021-11-22
Önálló laborgyakorlat.
13,48 2021-11-29
Önálló laborgyakorlat.
14,49 2021-12-06
Önálló laborgyakorlat.
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs és SCADA rendszerek I. (GEVAU512B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

1 órás évközi zárthelyi dolgozat és 7 db egyéni feladat (számítógépes (PLC) realizálással) sikeres teljesítése és a gyakorlati órák és előadások legalább 2/3-án való részvétel. Aláírás feltétele: a zárthelyi dolgozat legalább elégséges (40%) teljesítése. Az egyéni feladatok közül legalább 5 elfogadása a gyakorlatvezető által. Az aláírás nem pótolható, ha a hallgató az előadás és gyakorlati órák kevesebb,mint a 2/3-án vett részt.

Évvégi

A tárgy lezárásának módja: aláírás megléte esetén írásbeli vizsga. Aláíráspótlás esetén a félévközi követelményekben írtak teljesítése, majd a vizsgajegy írásbelivizsgán szerezhető meg.A vizsga és a ZH pontjaihoz meghatározott határok: 0-40% elégtelen, 41-55% elégséges, 56-70% közepes, 71-85% jó, 86-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető