Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs és SCADA rendszerek I (GEVAU512BL) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
Hét tankör
1,37 2021-09-17
Az ipari kommunikáció helye, jellemzői, kommunikációtechnikai alapfogalmak. Hibafeltárási és korrekciós kódolás: CRC. Az átviteli közegek jellemzése: UTP, STP, koax, opto. Soros átviteli szabványok: RS-232, RS-422, RS-423, RS-485. A MODBUS protokoll ismertetése. Hálózati alapismeretek.
2,39 2021-10-01
A PROFIBUS DP rendszer ismertetése. Az ASI buszrendszer. A CAN busz és protokoll. A HART kommunikáció ismertetése. Ipari Ethernet. EtherCAT. Vezetékes ipari kommunikációs rendszerek diagnosztizálása. A vezeték nélküli ipari kommunikáció alapjai.
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
előadó

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs és SCADA rendszerek I (GEVAU512BL) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
Hét tankör
1,41 2021-10-15
Követelmények ismertetése. Balesetvédelmi oktatás. S7-200 PLC-k felépítése, konfigurálása. S7-300/400 PLC-k felépítése, konfigurálása, SIMATIC Manager. Önálló laborgyakorlat.
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs és SCADA rendszerek I (GEVAU512BL) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

1 órás évközi zárthelyi dolgozat és 2 db egyéni feladat (számítógépes (PLC) realizálással) sikeres teljesítése és a gyakorlati órák felén való részvétel. Aláírás feltétele: a zárthelyi dolgozat legalább elégséges (40%) teljesítése. Az egyéni feladatok közül legalább 1 elfogadása a gyakorlatvezető által. Az aláírás nem pótolható, ha a hallgató a gyakorlati órák több mint felén nem vett részt.

Évvégi

A tárgy lezárásának módja: aláírás megléte esetén írásbeli vizsga. Aláíráspótlás esetén a félévközi követelményekben írtak teljesítése, majd a vizsgajegy írásbelivizsgán szerezhető meg.A vizsga és a ZH pontjaihoz meghatározott határok: 0-40% elégtelen, 41-55% elégséges, 56-70% közepes, 71-85% jó, 86-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető