Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Ipari kommunikációs és SCADA rendszerek II. (GEVAU515BL) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétBVL-VA tankör
1,9 2020-02-28
SCADA és HMI rendszerek. PLC és SCADA/HMI rendszer összekötése, kommunikáció konfigurálása, TAG-ek konfigurálása. PLC és SCADA/HMI rendszer összekötése, kommunikáció konfigurálása, TAG-ek konfigurálása. Alarmok konfigurálása. Adatok, alarmok, események naplózása. Trendelés. Faceplate készítés.
2,13 2020-03-27
Scriptek írása. Felhasználók és hozzáférési jogok menedzselése. Többnyelvű projektek készítése. Riportok készítése. Web-alapú automatizálás. A folyamatirányítás és a termelésirányítás kapcsolata. MES, ERP. Komponens alapú automatizálás (CBA). OPC alapú rendszerintegráció.
3,17 2020-04-24
Az RF kommunikáció alapjai. Antennák, karakterisztikák. Bluetooth, ZigBee kommunikáció. WLAN, IWLAN rendszerek. Vezetékes ipari kommunikációs rendszerek diagnosztizálása. Vezeték nélküli ipari kommunikációs rendszerek diagnosztizálása.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
előadó

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Ipari kommunikációs és SCADA rendszerek II. (GEVAU515BL) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétBVL-VA tankör
1,20 2020-05-15
Balesetvédelmi oktatás, követelmények ismertetése. HMI gyakorlat.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Ipari kommunikációs és SCADA rendszerek II. (GEVAU515BL) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

1 órás évközi zárthelyi dolgozat és 1db PLC+HMI önálló feladat sikeres teljesítése és a gyakorlati órák felén való részvétel. Aláírás feltétele: a zárthelyi dolgozat legalább elégséges (40%) teljesítése. Az egyéni feladat elfogadása a gyakorlatvezető által. Az aláírás nem pótolható, ha a hallgató a gyakorlati órák több mint felén nem vett részt.

Évvégi

A zárthelyi dolgozat jegyének és a leadott feladatok osztályzatainak átlaga határozza meg a gyakorlati jegyet. A ZH ponthatárok és a feladat értékeléshez meghatározott határok: 0-40% elégtelen, 41-55% elégséges, 56-70% közepes, 71-85% jó, 86-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető