Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Beágyazott rendszerek (GEVAU519B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG3BVE tankör
1,7 2020-02-12
Beágyazott rendszerek áttekintése, Beágyazott rendszer elemzése tervezési kihívások, követelmények, trendek, Moore törvénye.
2,8 2020-02-19
Hardver elemek, FPGA és CSOC struktúrák, processzor technológiák, IC technológiák, tervezési technológiák a beágyazott rendszerek tervezésében.
3,9 2020-02-26
Általános célú processzorok, célprocesszorok, feladat-specifikus processzorok használata a beágyazott rendszerek tervezésében.
4,10 2020-03-04
Tesztelés és ellenőrzés (verifikáció). Általános és beágyazott célú hardverek és szoftverek. Beágyazott rendszerek felépítése.
5,11 2020-03-11
Szoftvertervezés, hardvertervezés, hardver-szoftver együttes tervezése és szimulációja.
6,12 2020-03-18
Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Interfész technika. Beágyazott rendszerekben használt szabványos interfészek ismertetése, kezelése.
7,13 2020-03-25
Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Memóriakezelés. Külső és belső memóriák kezelése FPGA illetve SOC rendszerekben.
8,14 2020-04-01
Motorvezérlés, mint beágyazott rendszer feladat. Léptetőmotorok és váltóáramú motorok vezérlése szabályzása. Tervezési példa: digitális kamera tervezése. Állapotgépek és konkurens folyamatok kezelése
9,15 2020-04-08
Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Memóriakezelés. Külső és belső memóriák kezelése FPGA illetve SOC rendszerekben.
10,16 2020-04-15
Motorvezérlés, mint beágyazott rendszer feladat. Léptetőmotorok és váltóáramú motorok vezérlése szabályzása. Tervezési példa: digitális kamera tervezése. Állapotgépek és konkurens folyamatok kezelése
11,17 2020-04-22
Modellek és programozási nyelvek, programozási nyelvek és grafikus tervbeviteli módszerek összehasonlítása. Véges állapotú állapotgép tervezése
12,18 2020-04-29
Zárthelyi Dolgozat
13,19 2020-05-06
Pótlás
14,20 2020-05-13
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Prof. Dr. Vásárhelyi József
egyetemi tanár
előadó

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Beágyazott rendszerek (GEVAU519B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG3BVE tankör
1,7 2020-02-12
Vivado Xilinx Embedded workshop lab 1.
2,8 2020-02-19
Vivado Xilinx Embedded workshop lab 2.
3,9 2020-02-26
Vivado Xilinx Embedded workshop lab 3.
4,10 2020-03-04
Vivado Xilinx Embedded workshop lab 4.
5,11 2020-03-11
Vivado Xilinx Embedded workshop lab 5.
6,12 2020-03-18
Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés.
7,13 2020-03-25
Egyéni feladat készítése, jegyzőkönyvvel. Feladatbeadás a 9. héten.
8,14 2020-04-01
Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés.
9,15 2020-04-08
Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés. Feladatbeadás.
10,16 2020-04-15
Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés. Feladatbeadás a 12. héten.
11,17 2020-04-22
Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés.
12,18 2020-04-29
Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés. Feladatbeadás.
13,19 2020-05-06
Pótlás
14,20 2020-05-13
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
L.Kiss Márton
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Beágyazott rendszerek (GEVAU519B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges minősítésüre; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles, A ZH legalább elégséges teljesítése (eléséges >60%, 24-28 pont elégséges, 28-32 pont közepes, 32-36- jó, 36-40 jeles), A gyakorlati jegy: ZH*0,5+Gyakorlatok átlaga*0,5
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
L.Kiss Márton
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető