Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Beágyazott rendszerek (GEVAU519B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG3BVE tankör
1,6 2022-02-08
Beágyazott rendszerek áttekintése, Beágyazott rendszer elemzése tervezési kihívások, követelmények, trendek, Moore törvénye.
2,7 2022-02-15
Hardver elemek, FPGA és CSOC struktúrák, processzor technológiák, IC technológiák, tervezési technológiák a beágyazott rendszerek tervezésében.
3,8 2022-02-22
Általános célú processzorok, célprocesszorok, feladat-specifikus processzorok használata a beágyazott rendszerek tervezésében.
4,9 2022-03-01
Tesztelés és ellenőrzés (verifikáció). Általános és beágyazott célú hardverek és szoftverek. Beágyazott rendszerek felépítése.
5,10 2022-03-08
Szoftvertervezés, hardvertervezés, hardver-szoftver együttes tervezése és szimulációja.
6,11 2022-03-15
Tanítási szünet
7,12 2022-03-22
Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Interfész technika. Beágyazott rendszerekben használt szabványos interfészek ismertetése, kezelése.
8,13 2022-03-29
Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Memóriakezelés. Külső és belső memóriák kezelése FPGA illetve SOC rendszerekben.
9,14 2022-04-05
Motorvezérlés, mint beágyazott rendszer feladat. Léptetőmotorok és váltóáramú motorok vezérlése szabályzása. Tervezési példa: digitális kamera tervezése. Állapotgépek és konkurens folyamatok kezelése
10,15 2022-04-12
Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Memóriakezelés. Külső és belső memóriák kezelése FPGA illetve SOC rendszerekben.
11,16 2022-04-19
Tanítási szünet
12,17 2022-04-26
Motorvezérlés, mint beágyazott rendszer feladat. Léptetőmotorok és váltóáramú motorok vezérlése szabályzása. Tervezési példa: digitális kamera tervezése. Állapotgépek és konkurens folyamatok kezelése
13,18 2022-05-03
Modellek és programozási nyelvek, programozási nyelvek és grafikus tervbeviteli módszerek összehasonlítása. Véges állapotú állapotgép tervezése
14,19 2022-05-10
Zárthelyi Dolgozat
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Prof. Dr. Vásárhelyi József
egyetemi tanár
előadó

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Beágyazott rendszerek (GEVAU519B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG3BVE tankör
1,6 2022-02-08
Vivado Xilinx Embedded workshop lab 1.
2,7 2022-02-15
Vivado Xilinx Embedded workshop lab 2.
3,8 2022-02-22
Vivado Xilinx Embedded workshop lab 3.
4,9 2022-03-01
Vivado Xilinx Embedded workshop lab 4.
5,10 2022-03-08
Vivado Xilinx Embedded workshop lab 5.
6,11 2022-03-15
Tanítási szünet
7,12 2022-03-22
Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés.
8,13 2022-03-29
Egyéni feladat készítése, jegyzőkönyvvel. Feladatbeadás a 9. héten.
9,14 2022-04-05
Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés.
10,15 2022-04-12
Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés. Feladatbeadás.
11,16 2022-04-19
Tanítási szünet
12,17 2022-04-26
Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés. Feladatbeadás a 12. héten.
13,18 2022-05-03
Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés.
14,19 2022-05-10
Egyéni feladat hardver és szoftver fejlesztés. Feladatbeadás.
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Bartók Roland, L.Kiss Márton
gyakorlatvezetők

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Beágyazott rendszerek (GEVAU519B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges minősítésüre; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles, A ZH legalább elégséges teljesítése (eléséges >60%, 24-28 pont elégséges, 28-32 pont közepes, 32-36- jó, 36-40 jeles), A gyakorlati jegy: ZH*0,5+Gyakorlatok átlaga*0,5
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Bartók Roland, L.Kiss Márton
gyakorlatvezetők