Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs rendszerek tervezése (GEVAU519M) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétGx2MVM tankör
1,36 2021-09-08
Az ipari kommunikáció helye, jellemzői, kommunikációtechnikai alapfogalmak.
2,37 2021-09-15
Hibafeltárási és korrekciós kódolás: CRC.
3,38 2021-09-22
Tanítási szünet
4,39 2021-09-29
Az átviteli közegek jellemzése: UTP, STP, koax, opto. Soros átviteli szabványok: RS-232, RS-422, RS-423, RS-485. A MODBUS protokoll ismertetése.
5,40 2021-10-06
Hálózati alapismeretek.
6,41 2021-10-13
A PROFIBUS DP rendszer ismertetése.
7,42 2021-10-20
Az ASI buszrendszer.
8,43 2021-10-27
A CAN busz és protokoll. A HART kommunikáció ismertetése.
9,44 2021-11-03
Tanítási szünet
10,45 2021-11-10
Ipari Ethernet.
11,46 2021-11-17
EtherCAT. Vezetékes ipari kommunikációs rendszerek diagnosztizálása.
12,47 2021-11-24
A vezeték nélküli ipari kommunikáció alapjai.
13,48 2021-12-01
ZH
14,49 2021-12-08
Pót ZH
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
előadó

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs rendszerek tervezése (GEVAU519M) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétGx2MVM tankör
1,36 2021-09-08
Követelmények ismertetése. Balesetvédelmi oktatás.
2,37 2021-09-15
S7-200 PLC-k felépítése, konfigurálása.
3,38 2021-09-22
Tanítási szünet
4,39 2021-09-29
S7-300/400 PLC-k felépítése, konfigurálása, SIMATIC Manager.
5,40 2021-10-06
Önálló laborgyakorlat.
6,41 2021-10-13
Önálló laborgyakorlat.
7,42 2021-10-20
Önálló laborgyakorlat.
8,43 2021-10-27
Önálló laborgyakorlat.
9,44 2021-11-03
Tanítási szünet
10,45 2021-11-10
Önálló laborgyakorlat.
11,46 2021-11-17
Önálló laborgyakorlat.
12,47 2021-11-24
Önálló laborgyakorlat.
13,48 2021-12-01
Önálló laborgyakorlat.
14,49 2021-12-08
Önálló laborgyakorlat.
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs rendszerek tervezése (GEVAU519M) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Félévközi számokérés módja: 1 db zárthelyi dolgozat, 1 db gyakorlati feladat. Aláírás megszerzésének feltétele: Az előadások 70 %-ának látogatása és a gyakorlatokon való aktív részvétel, legalább elégséges zárthelyi dolgozat, legalább 50%-ra teljesített gyakorlati feladat.

Évvégi

A tantárgy írásbeli vizsgával zárul. Ponthatárok az értékeléshez: 0-59% elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető