Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs rendszerek tervezése (GEVAU519M) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétGx2MVM tankör
1,36 2022-09-06
Az ipari kommunikáció helye, jellemzői, kommunikációtechnikai alapfogalmak.
2,37 2022-09-13
Vonali kódolási eljárások.
3,38 2022-09-20
Hibafeltárási és korrekciós kódolás: CRC.
4,39 2022-09-27
Az átviteli közegek jellemzése: UTP, STP, koax, opto.
5,40 2022-10-04
Soros átviteli szabványok: RS-232, RS-422, RS-423, RS-485. A MODBUS protokoll ismertetése.
6,41 2022-10-11
Hálózati alapismeretek.
7,42 2022-10-18
A PROFIBUS DP rendszer ismertetése.
8,43 2022-10-25
Az ASI buszrendszer.
9,44 2022-11-01
Tanítási szünet
10,45 2022-11-08
A CAN busz és protokoll. A HART kommunikáció ismertetése.
11,46 2022-11-15
Ipari Ethernet.
12,47 2022-11-22
EtherCAT. Vezetékes ipari kommunikációs rendszerek diagnosztizálása.
13,48 2022-11-29
A vezeték nélküli ipari kommunikáció alapjai.
14,49 2022-12-06
Zárthelyi dolgozat.
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
előadó

 

Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs rendszerek tervezése (GEVAU519M) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétGx2MVM tankör
1,36 2022-09-05
Követelmények ismertetése. Balesetvédelmi oktatás.
2,37 2022-09-12
S7-200 PLC-k felépítése, konfigurálása.
3,38 2022-09-19
S7-300/400 PLC-k felépítése, konfigurálása, SIMATIC Manager.
4,39 2022-09-26
Önálló laborgyakorlat.
5,40 2022-10-03
Önálló laborgyakorlat.
6,41 2022-10-10
Önálló laborgyakorlat.
7,42 2022-10-17
Önálló laborgyakorlat.
8,43 2022-10-24
Önálló laborgyakorlat.
9,44 2022-10-31
Tanítási szünet
10,45 2022-11-07
Önálló laborgyakorlat.
11,46 2022-11-14
Önálló laborgyakorlat.
12,47 2022-11-21
Önálló laborgyakorlat.
13,48 2022-11-28
Önálló laborgyakorlat.
14,49 2022-12-05
Önálló laborgyakorlat.
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2022/2023. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs rendszerek tervezése (GEVAU519M) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Félévközi számokérés módja: 1 db zárthelyi dolgozat, 1 db gyakorlati feladat. Aláírás megszerzésének feltétele: Az előadások 70 %-ának látogatása és a gyakorlatokon való aktív részvétel, legalább elégséges zárthelyi dolgozat, legalább 50%-ra teljesített gyakorlati feladat.

Évvégi

A tantárgy írásbeli vizsgával zárul. Ponthatárok az értékeléshez: 0-59% elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2022.09.05.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető