Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs rendszerek tervezése (GEVAU519ML) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
Hét tankör
1,36 2021-09-10
Az ipari kommunikáció helye, jellemzői, kommunikációtechnikai alapfogalmak. Hibafeltárási és korrekciós kódolás: CRC. Az átviteli közegek jellemzése: UTP, STP, koax, opto. Soros átviteli szabványok: RS-232, RS-422, RS-423, RS-485. A MODBUS protokoll ismertetése. Hálózati alapismeretek.
2,39 2021-10-01
A PROFIBUS DP rendszer ismertetése. Az ASI buszrendszer. A CAN busz és protokoll. A HART kommunikáció ismertetése. Ipari Ethernet. EtherCAT. Vezetékes ipari kommunikációs rendszerek diagnosztizálása. A vezeték nélküli ipari kommunikáció alapjai.
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
előadó

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs rendszerek tervezése (GEVAU519ML) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
Hét tankör
1,42 2021-10-22
Követelmények ismertetése. Balesetvédelmi oktatás. S7-200 PLC-k felépítése, konfigurálása. S7-300/400 PLC-k felépítése, konfigurálása, SIMATIC Manager. Önálló laborgyakorlat.
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Ipari kommunikációs rendszerek tervezése (GEVAU519ML) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Félévközi számokérés módja: 1 db zárthelyi dolgozat. Aláírás megszerzésének feltétele: Legalább elégséges zárthelyi dolgozat.

Évvégi

A tantárgy írásbeli vizsgával zárul. Ponthatárok az értékeléshez: 0-59% elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2021.09.06.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető