Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Beágyazott rendszerek és architektúrák (GEVAU520-B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG3BMR tankör
1,7 2020-02-13
Beágyazott rendszerek áttekintése, Beágyazott rendszer elemzése tervezési kihívások, követelmények, trendek, Moore törvénye
2,8 2020-02-20
Hardver elemek, processzor technológiák, processzorok, mikrovezérlők,8051-es architektúra
3,9 2020-02-27
Cypress PSOC fejlett mikrovezérlő perifériák I.
4,10 2020-03-05
Cypress PSOC fejlett mikrovezérlő perifériák II.
5,11 2020-03-12
Cypress PSOC fejlett mikrovezérlő periféria kezelés
6,12 2020-03-19
Szoftvertervezés, hardvertervezés, hardver-szoftver együttes tervezése és szimulációja
7,13 2020-03-26
Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Interfész technika. Beágyazott rendszerekben használt szabványos interfészek ismertetése, kezelése
8,14 2020-04-02
Szabványos kommunikációs protokollok. Beágyazott rendszerekben használt szabványos kommunikációs protokollok ismertetése, kezelése
9,15 2020-04-09
Motorvezérlés, mint beágyazott rendszer feladat. Léptetőmotorok és váltóáramú motorok vezérlése szabályzása
10,16 2020-04-16
Tervezési példa: digitális kamera tervezése. Állapotgépek és konkurens folyamatok kezelése
11,17 2020-04-23
Modellek és programozási nyelvek, programozási nyelvek és grafikus tervbeviteli módszerek összehasonlítása
12,18 2020-04-30
Processzek/folyamatok kommunikációja, szinkronizálása, megvalósítása/implementációja. Valós idejű operációs rendszerek. Digitális szabályozási rendszerek tervezése
13,19 2020-05-07
IC technológiák szerepe a beágyazott rendszerekben
14,20 2020-05-14
ZH / Konzultáció
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Bartók Roland
egyetemi tanársegéd
előadó

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Beágyazott rendszerek és architektúrák (GEVAU520-B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG3BMR tankör
1,7 2020-02-13
C programozás alapok I.
2,8 2020-02-20
C programozás alapok II.
3,9 2020-02-27
C programozás alapok III.
4,10 2020-03-05
C programozás alapok IV.
5,11 2020-03-12
PSoC - GPIO kezelés
6,12 2020-03-19
PSoC - Időzítők
7,13 2020-03-26
PSoC - Megszakítás
8,14 2020-04-02
PSoC - Analóg bemenet
9,15 2020-04-09
PSoC - Soros kommunikáció
10,16 2020-04-16
Egyéni feladat megoldása
11,17 2020-04-23
Egyéni feladat megoldása
12,18 2020-04-30
Egyéni feladat megoldása
13,19 2020-05-07
Egyéni feladat megoldása/Feladat bemutatás
14,20 2020-05-14
Egyéni feladat megoldása/Feladat bemutatás
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Bartók Roland
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Beágyazott rendszerek és architektúrák (GEVAU520-B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Bartók Roland
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető