Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Beágyazott rendszerek és architektúrák (GEVAU520-B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG3BMR tankör
1,6 2021-02-09
Beágyazott rendszerek áttekintése, Beágyazott rendszer elemzése tervezési kihívások, követelmények, trendek, Moore törvénye
2,7 2021-02-16
Hardver elemek, processzor technológiák, processzorok, mikrovezérlők,ARM architektúra
3,8 2021-02-23
Cypress PSOC fejlett mikrovezérlő perifériák I.
4,9 2021-03-02
Cypress PSOC fejlett mikrovezérlő perifériák II.
5,10 2021-03-09
Cypress PSOC fejlett mikrovezérlő periféria kezelés
6,11 2021-03-16
Szoftvertervezés, hardvertervezés, hardver-szoftver együttes tervezése és szimulációja
7,12 2021-03-23
Memória szerepe a beágyazott rendszerekben. Interfész technika. Beágyazott rendszerekben használt szabványos interfészek ismertetése, kezelése
8,13 2021-03-30
Szabványos kommunikációs protokollok. Beágyazott rendszerekben használt szabványos kommunikációs protokollok ismertetése, kezelése
9,14 2021-04-06
Tanítási szünet
10,15 2021-04-13
Motorvezérlés, mint beágyazott rendszer feladat. Léptetőmotorok és váltóáramú motorok vezérlése szabályzása
11,16 2021-04-20
Tervezési példa: digitális kamera tervezése. Állapotgépek és konkurens folyamatok kezelése
12,17 2021-04-27
Modellek és programozási nyelvek, programozási nyelvek és grafikus tervbeviteli módszerek összehasonlítása
13,18 2021-05-04
Processzek/folyamatok kommunikációja, szinkronizálása, megvalósítása/implementációja. Valós idejű operációs rendszerek. Digitális szabályozási rendszerek tervezése
14,19 2021-05-11
IC technológiák szerepe a beágyazott rendszerekben
 
 
 
Miskolc, 2021.02.08.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Bartók Roland
egyetemi tanársegéd
előadó

 

Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Beágyazott rendszerek és architektúrák (GEVAU520-B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG3BMR tankör
1,6 2021-02-09
C programozás alapok I.
2,7 2021-02-16
C programozás alapok II.
3,8 2021-02-23
C programozás alapok III.
4,9 2021-03-02
C programozás alapok IV.
5,10 2021-03-09
PSoC - GPIO kezelés
6,11 2021-03-16
PSoC - Időzítők
7,12 2021-03-23
PSoC - Megszakítás
8,13 2021-03-30
PSoC - Analóg bemenet
9,14 2021-04-06
Tanítási szünet
10,15 2021-04-13
PSoC - Soros kommunikáció
11,16 2021-04-20
Egyéni feladat megoldása
12,17 2021-04-27
Egyéni feladat megoldása
13,18 2021-05-04
Egyéni feladat megoldása
14,19 2021-05-11
Egyéni feladat megoldása/Feladat bemutatás
 
 
 
Miskolc, 2021.02.08.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Bartók Roland
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Beágyazott rendszerek és architektúrák (GEVAU520-B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2021.02.08.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Bartók Roland
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető