Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Programozható logikák (GEVAU559-B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG3BPI tankör
1,6 2022-02-09
Bevezetés a Programozható Logikák tárgyhoz: Programozható logikák – a felhasználó által specifikált programozható eszközök csoportosítása és tervezési eszközei.
2,7 2022-02-16
FPGA (Field Programmable Gate Array – programozható logikai kapumátrix), SOC (System on chip – rendszer a csippen), MPSOC (több processzoros SOC) ACAP (Adaptive Computing Acceleration Platform)
3,8 2022-02-23
Tervezői környezet ismertetése. Vivado SOC; Algoritmusok strukturális és viselkedés leírása hardver leíró nyelvek (HDL) segítségével. VERILOG HDL és HLS (magas szintű szintézis – C, C++ párhuzamos megvalósítás) ismertetése, lehetőségei I.
4,9 2022-03-02
Tervezői környezet ismertetése. Vivado SOC; Algoritmusok strukturális és viselkedés leírása hardver leíró nyelvek (HDL) segítségével. VERILOG HDL és HLS (magas szintű szintézis – C, C++ párhuzamos megvalósítás) ismertetése, lehetőségei II.
5,10 2022-03-09
HDL programozási nyelvek struktúrája: típusok, kifejezések, minősítők, vezérlési szerkezetek, könyvtári függvények.
6,11 2022-03-16
FPGA (Field Programmable Gate Array – programozható logikai kapumátrix), SOC (System on chip – rendszer a csippen),
7,12 2022-03-23
SOC (System on chip – rendszer a csippen), MPSOC (több processzoros SOC)
8,13 2022-03-30
Esettanulmányok: lineáris algebra-mátrix szorzás, digitális képfeldolgozás-konvolúció szűrés, neurális hálózatok, szűrők, fuzzy algoritmusok.
9,14 2022-04-06
ARM processzor architektúra
10,15 2022-04-13
Szabványos perifériák illesztése az ARM sínrendszerhez
11,16 2022-04-20
Saját periféria létrehozása és illesztése az ARM sínrendszerhez
12,17 2022-04-27
Zárthelyi dolgozat
13,18 2022-05-04
Pótlások
14,19 2022-05-11
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Prof. Dr. Vásárhelyi József
egyetemi tanár
előadó

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Programozható logikák (GEVAU559-B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG3BPI tankör
1,6 2022-02-09
A Vivadó-Vitis-SDSOC keretrendszer megismerése.
2,7 2022-02-16
Egyszerű feladat HDL nyelven.
3,8 2022-02-23
Komplex feladat HDL nyelven I.
4,9 2022-03-02
Komplex feladat HDL nyelven II.
5,10 2022-03-09
Hardver fejlesztés C/C++ nyelven. HLS High Level Synthesis - Fejlesztés - egyszerű példa.
6,11 2022-03-16
Egyszerű feladat kidolgozása Vivado HLS-sel: PWM jelgenerálás.
7,12 2022-03-23
Bemutató gyakorlat: Lineáris interpoláció megvalósítása - ZED/Zybo eszközön.
8,13 2022-03-30
Vonalkövető robot robot tervezése - verseny feladat I.
9,14 2022-04-06
Vonalkövető robot robot tervezése - verseny feladat II.
10,15 2022-04-13
Vonalkövető robot robot tervezése - verseny feladat III.
11,16 2022-04-20
Vonalkövető robot robot tervezése - verseny feladat IV.
12,17 2022-04-27
Vonalkövető robot robot tervezése - verseny feladat V.
13,18 2022-05-04
Pótlás
14,19 2022-05-11
Pótlás
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Bartók Roland
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Programozható logikák (GEVAU559-B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Évvégi

 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Bartók Roland
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető