Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Járműipari kommunikációs rendszerek (GEVAU562-B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG3BJ tankör
1,7 2020-02-10
Az ipari kommunikáció helye, jellemzői, kommunikációtechnikai alapfogalmak.
2,8 2020-02-17
Hibafeltárási és korrekciós kódolás. CRC.
3,9 2020-02-24
Az átviteli közegek jellemzése: UTP, STP, koax, opto.
4,10 2020-03-02
Az átviteli közegek jellemzése: UTP, STP, koax, opto.
5,11 2020-03-09
Soros átviteli szabványok: RS-232, RS-422, RS-423, RS-485. A MODBUS protokoll ismertetése.
6,12 2020-03-16
Hálózati alapismeretek.
7,13 2020-03-23
Vezetékes kommunikáció az energiaellátó rendszeren keresztül.
8,14 2020-03-30
A CAN busz és protokoll.
9,15 2020-04-06
LIN, FlexRay, MOST busz.
10,16 2020-04-13
Tanítási szünet
11,17 2020-04-20
Ethernet. Ipari kommunikációs rendszerek diagnosztikai vizsgálatai.
12,18 2020-04-27
A vezeték nélküli ipari kommunikáció alapjai.
13,19 2020-05-04
Zárthelyi dolgozat.
14,20 2020-05-11
Pótzárthelyi dolgozat.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
előadó

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Járműipari kommunikációs rendszerek (GEVAU562-B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG3BJ tankör
1,7 2020-02-10
Balesetvédelmi oktatás, követelmények ismertetése. PLC rendszer konfigurálása, programozása.
2,8 2020-02-17
S7-200 PLC-k felépítése, konfigurálása.
3,9 2020-02-24
S7-300/400 PLC-k felépítése, konfigurálása, SIMATIC Manager.
4,10 2020-03-02
Önálló laborgyakorlat.
5,11 2020-03-09
Önálló laborgyakorlat.
6,12 2020-03-16
Önálló laborgyakorlat.
7,13 2020-03-23
Önálló laborgyakorlat.
8,14 2020-03-30
Önálló laborgyakorlat.
9,15 2020-04-06
Önálló laborgyakorlat.
10,16 2020-04-13
Tanítási szünet
11,17 2020-04-20
Önálló laborgyakorlat.
12,18 2020-04-27
Önálló laborgyakorlat.
13,19 2020-05-04
Önálló laborgyakorlat.
14,20 2020-05-11
Önálló laborgyakorlat.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Járműipari kommunikációs rendszerek (GEVAU562-B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Félévközi számokérés módja: 1 db zárthelyi dolgozat. Aláírás megszerzésének feltétele: Az előadások 70 %-ának látogatása és a gyakorlatokon való aktív részvétel, legalább elégséges zárthelyi dolgozat.

Évvégi

A tantárgy írásbeli vizsgával zárul. Ponthatárok az értékeléshez: 0-59% elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető