Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Járműipari kommunikációs rendszerek (GEVAU562-B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG3BJ tankör
1,6 2022-02-10
Az ipari kommunikáció helye, jellemzői, kommunikációtechnikai alapfogalmak.
2,7 2022-02-17
Hibafeltárási és korrekciós kódolás. CRC.
3,8 2022-02-24
Az átviteli közegek jellemzése: UTP, STP, koax, opto.
4,9 2022-03-03
Az átviteli közegek jellemzése: UTP, STP, koax, opto.
5,10 2022-03-10
Soros átviteli szabványok: RS-232, RS-422, RS-423, RS-485. A MODBUS protokoll ismertetése.
6,11 2022-03-17
Hálózati alapismeretek.
7,12 2022-03-24
Vezetékes kommunikáció az energiaellátó rendszeren keresztül.
8,13 2022-03-31
A CAN busz és protokoll.
9,14 2022-04-07
LIN, FlexRay, MOST busz.
10,15 2022-04-14
Tanítási szünet
11,16 2022-04-21
Ethernet.
12,17 2022-04-28
Ipari kommunikációs rendszerek diagnosztikai vizsgálatai.
13,18 2022-05-05
ZH
14,19 2022-05-12
Pótzárthelyi dolgozat.
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
előadó

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Járműipari kommunikációs rendszerek (GEVAU562-B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG3BJ tankör
1,6 2022-02-10
Balesetvédelmi oktatás, követelmények ismertetése. PLC rendszer konfigurálása, programozása.
2,7 2022-02-17
S7-200 PLC-k felépítése, konfigurálása.
3,8 2022-02-24
S7-300/400 PLC-k felépítése, konfigurálása, SIMATIC Manager.
4,9 2022-03-03
Önálló laborgyakorlat.
5,10 2022-03-10
Önálló laborgyakorlat.
6,11 2022-03-17
Önálló laborgyakorlat.
7,12 2022-03-24
Önálló laborgyakorlat.
8,13 2022-03-31
Önálló laborgyakorlat.
9,14 2022-04-07
Önálló laborgyakorlat.
10,15 2022-04-14
Tanítási szünet
11,16 2022-04-21
Önálló laborgyakorlat.
12,17 2022-04-28
Önálló laborgyakorlat.
13,18 2022-05-05
Önálló laborgyakorlat.
14,19 2022-05-12
Önálló laborgyakorlat.
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Járműipari kommunikációs rendszerek (GEVAU562-B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Félévközi számokérés módja: 1 db zárthelyi dolgozat. Aláírás megszerzésének feltétele: Az előadások 70 %-ának látogatása és a gyakorlatokon való aktív részvétel, legalább elégséges zárthelyi dolgozat.

Évvégi

A tantárgy írásbeli vizsgával zárul. Ponthatárok az értékeléshez: 0-59% elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2022.02.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Forgács Zsófia
egyetemi tanársegéd
gyakorlatvezető