[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776
Email: intezetaut.uni-miskolc.hu

-- --

Tantárgy

Komplex tervezés

Kód: GEVEE519BL
Felelõs:
Képzés(ek): BVL-BVC

A tárgy keretében olyan komplex feladat kidolgozása a cél, amelyben egy villamos-energetikai ellátási folyamat gyakorlati megvalósítását mutatjuk be. A korábban megszerzett ismeretekre alapozva matematikai, fizikai, villamosságtani, villamos gépek és hajtások alkalmazásai, villamos energia ellátás és rendszerek kérdései, számítástechnikai, biztonságtechnikai, villamos védelmi és automatikai ismeretek felhasználásával gazdaságosan működtethető villamos energiát szolgáltató egység üzemeltetési, karbantartási kérdéseit kell begyakorolni. Az adott feladat megoldásának megtervezése, a szakirodalom tanulmányozása, lehetséges megoldások összehasonlító értékelése, a választott megoldás kidolgozása, ellenőrzése.

Tematika

Dokumentumok


Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet