[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776
Email: intezetaut.uni-miskolc.hu

-- --

Tantárgy

Automatika

Kód: GEVAU189-B
Felelõs: Dr. Bartók, Roland
Képzés(ek): BG

1. A vezérlések, és a szabályozások jellemzői. A vezérlések leírása logikai függvényekkel. Az alapvető (ÉS, VAGY, NEM) logikai függvények. Alapvető logikai azonosságok. A logikai függvények megadása igazságtáblázattal, és algebrai alakban. 2. A logikai függvények számossága. A kétváltozós logikai függvények. A logikai függvények grafikus ábrázolása, logikai kapuk. Egy alapműveletes logikai rendszerek. 3. A logikai függvények intuitív, grafikus, és szisztematikus egyszerűsítése. A kombinációs vezérlések, és a tervezési lépések. Kódrendszerek (BCD kódrendszerek normál, Aiken, Stibitz). Példák. 4. A logikai függvények realizálása. Villamos elemekkel való realizálás (relé, kapuáramkörök). Pneumatikus logikai elemek (nagy és középnyomású elemek). „Programozható” logikai elemek alkalmazása (digitális multiplexer, memória). 5. A szekvenciális vezérlések. Aszinkron és szinkron hálózatok, és tárolóelemek (RS, JK, T, D). A tárolóelemek alkalmazása, számlálók és regiszterek. 6. A PLC vezérléstechnikai alkalmazásának alapjai. Hardver és szoftver kialakítás alapjai. Az IEC 61131-3 szabvány, és az alkalmazható programnyelvek, funkciók, és funkció blokkok. 7. PLC programozás LD programnyelven. A programok fejlesztői környezete (program szerkesztés, futtatás, nyomkövetés, szimuláció). 8. Az átviteli tagok fogalma, leírása az állandósult állapotban (P, I, D). Az átviteli tényező. Az átviteli tagok tranziens leírása az időtartományban. A Laplace transzformáció, és alkalmazása az átviteli tagokra. Az átviteli függvény. 9. Az átviteli függvény szerkezete különböző (P, I, D) tagokra. Összetett tagok (soros, párhuzamos, visszacsatolt) eredő átviteli függvénye. 10. Az egyszerű szabályozási kör, és alkotó elemei (szabályozó, végrehajtó és beavatkozó, távadók). Értéktartó és követő szabályozások. A szabályozások minőségi mutatói, stabilitás. A PID kompenzáció. 11. Összetett szabályozások (kaszkád). A szabályozások elemei, távadók és beavatkozók. A szabályozások tervjelképi jelölése. 12. A mintavételes (digitális) szabályozások alapjai. A/D és D/A konverzió, átviteli tagok leképezése a véges differenciák módszerével. Önhangoló eljárások (Nichols-Ziegler nyílt és zárt hurkú módszerek). 13. Intelligens eszközök (távadók, beavatkozók). Ipari kommunikáció a szabályozási rendszerekben (terepi kommunikáció, közép és felsőszintű kommunikációs eljárások). SCADA és DCS rendszerek alapjai.

Tematika
Ütemterv

Dokumentumok

Dr. Gyuricza, István:
Ütemterv: Automatika (GEVAU189-B)
2017 (ütemterv)
Tantárgyak: Automatika
2016/2017/2
2017/2018/2
2018/2019/2


Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet