[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776
Email: intezetaut.uni-miskolc.hu

-- --

Tematika

GEVAU195I-B2 Digitális rendszerek

Előadás

 1. Logikai változók, függvények, Bool-algebra, függvények megadása: igazságtábla, algebrai alak, grafikus alak, szimbolikus ábrázolás. Teljes algebrai alakok felírása.
 2. Egyszerűsítés, grafikus egyszerűsítés. Megvalósítás, kapukészlet, VAGY/ÉS, ÉS/VAGY hálózatok. Redundáns értékek kezelése. Több kimenetű hálózatok megvalósítása.
 3. Veilog HDL alapok
 4. Funkcionális áramkörök: multiplexer, dekóder, összeadó. Függvények megvalósítása funkcionális áramkörökkel. Hazárdok. Kódolás, kódátalakító hálózatok.
 5. Sorrendi hálózatok elméleti alapjai. Tárolók, Flip-Flopok. Szinkron vezérlők. Sorrendi hálózatok tervezése
 6. Szinkron számlálók. Regiszterek: tároló, shift. Állapotgépek.
 7. A regisztertranszfer szintű tervezés. Vezérlő és adatfeldolgozó egységek együttes specifikációja. Vezérlők tervezése. Elemi műveletek, feltételek kezelése. Állapotátmenetek, vezérlési szerkezetek.
 8. Az általánosított adatfeldolgozó egység. Be- és kimeneti interfészek. Adatméret, műveletek szabványosítása. Az általános adatstruktúra elemei: memória, regiszterek/regisztertömb, stack, ALU, státuszjelző bitek.
 9. Memóriák.
 10. Processzoros rendszer felépítése, buszrendszer. ARM, p2223 processzor alapok.
 11. A mikroprocesszoros busz. Cím, adat, vezérlő jelek. Buszok jellemzői, buszciklus fogalma. Perifériakezelés fogalma, alapvető műveletek: címdekódolás, parancsjelek előállítása, Buszillesztő logika elemei: adat regiszterek, parancs/státusz regiszterek. Perifériakezelés feladatai: alaphelyzetbe állítás, üzemmód beállítás, indítás.
 12. Utasítások csoportjai, működésük, p2223 processzor utasításkészlete, assembly fejlesztés módszerei, eszközei
 13. IO kezelés.
 14. Ismétlés

Gyakorlat

 1. Bevezetés, Vivado ismertető I.
 2. Bevezetés, Vivado ismertető II.
 3. I. feladat: függvény megadása (tervezés).
 4. I. feladat: függvény megadása (megvalósítás).
 5. II. feladat: kombinációs hálózat (tervezés).
 6. II. feladat: kombinációs hálózat (megvalósítás).
 7. III. feladat: kódátalakító (tervezés).
 8. III. feladat: kódátalakító (megvalósítás).
 9. IV. feladat: szinkron vezérlő (tervezés).
 10. IV. feladat: szinkron vezérlő (megvalósítás).
 11. V. feladat: sorrendi hálózat (tervezés).
 12. V. feladat: sorrendi hálózat (megvalósítás).
 13. Pótlás.
 14. Pótlás.

Félévközi követelmények,aláírás feltétele

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Félév teljesítés feltétele

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet