[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776
Email: intezetaut.uni-miskolc.hu

-- --

Tematika

GEVAU504BL Digitális rendszerek II.

Előadás

  1. Sorrendi hálózatok. Működési elv (aszinkron, szinkron) és modell (Mealy és Moore). Állapot tábla és állapotgráf. Elemi sorrendi hálózatok (tárolók, flip-flopok) jellemzése állapot táblával és állapot gráffal. SR, D, JK és T, flip-flopok bemutatása és karakterisztikus egyenletek levezetése. Vezérlési tábla.
  2. Digitális áramkörök jellemzői, felépítése, Integrált áramkörök technológia szerinti osztályozása. TTL technológiák ismertetése.TL NAND kapu működésének elemzése, TTL nyílt kollektoros kapu, Alacsony teljesítményű, nagy sebességű logikai kapuk felépítése.CMOS technológiájú kapuk, BiCMOS kapuk működése. Áramköri jellemzők.
  3. Funkcionális áramkörök tervezése MSI áramkörök felhasználásával. Aritmetikai áramkörök I: fél összeadó, teljes összeadó, párhuzamos összeadó, BCD kódú összeadó, átvitelgyorsítás „carry-look ahead” összeadó. Aritmetikai áramkörök II: Komplemens aritmetika, teljes összeadó/kivonó, bináris szorzás és osztás algoritmusa.igitális komparátorok, multiplexerek, demultiplexerek. Kombinációs hálózatok megvalósítása MUX ill. DEMUX áramkörökkel. A paritás fogalma, egyszerű és összetett paritás generálása. Léptetőregiszterek. Tervezés léptetőregiszterekkel. Számláló áramkörök (Szinkron és aszinkron). BCD számláló. Kimeneti tranziensek, hazárdmentes számlálók.

Gyakorlat

  1. Komplex digitális áramkörök mérése: számláló, multiplexer, demultiplexer, ALU - – laboratóriumi gyakorlat (EB134).Programozható logikai kapumátrix - – laboratóriumi gyakorlat Mixi21 – PAL-GAL emulátor.Digitális áramkörök jellemzőinek mérése – laboratóriumi gyakorlat (EB220)

Félévközi követelmények,aláírás feltétele

Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Félév teljesítés feltétele

Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet